2023.29

API       

 • Er werd een nieuwe API endpoint (Assets/ReportAssets) voorzien met resultaat alle voertuigen en bijhorende vrije velden

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens         

 • Een opvolging kan nu gewijzigd worden vanop de werkkaart(#28842)
 • Het beheren van een pakket is nu mogelijk vanop het artikel beheerscherm

Koppelingen

 • Vanaf 1/07 is het mogelijk om Car-Pass meldingen te doen op basis van het kenteken, dit is enkel mogelijk wanneer er geen chassisnummer gekend zou zijn.

Facturatie – Invoice – Billing

 • Bij het versturen van meerdere factureren in één keer wordt nu ook de facturatie email van de klant gehanteerd wanneer deze voorhanden is(#28858)

Monteurscherm

 • Het werd mogelijk gemaakt dat de klant bij het goedkeuring van de werkkaart zijn eigen contactgegevens verder kan aanvullen of aanpassen

Planning

 • De datum voertuig in blijft nu ongewijzigd wanneer een order naar en van ongepland in de planning verplaatst wordt(#28740)
 • Performantie bij het ophalen van de ordertickets in de dagplanning werd verbeterd

Tijdregistraties – Timeregistrations

 • Het omzetten van productieve naar niet-productieve tijdsregistraties kan nu via het overzicht.

Werkplaats – Workshop

 • De som van de arbeid in de actueel kolom wordt nu terug correct berekend(#28880)
 • Externe links zijn nu niet meer beschikbaar na het factureren of archiveren van een werkkaart

Bij het uitvoeren van een tijdsregistratie door middel van de web scanner wordt op basis van een parameter al dan niet een voertuig-in registratie gedaan