2023.43

 

Aankoop – Purchase – Retours  

·        Bij het importeren van bestanden in de aankoop module worden decimale notaties algemener aanvaard      (#29954)

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens         

·        Via de export module kan u een verjaardagslijst exporteren met alle klanten die in de huidige en volgende maand hun verjaardag vieren.        

Documenten

·        Rapport-bijlage zoals algemene voorwaarden zijn algemener beschikbaar gesteld zo ook bij de werkkaart(#29689)

Exports

·        Venice: Optimalisaties werden uitgevoerd bij het verwerken van de verschillende soorten analytische dragers en plaatsen              

Koppelingen     

·        De Car-cat koppeling wordt vanaf nu in een apart tabblad geopend in plaats van in een geïntegreerd scherm op vraag van LKQ.                      

·        Dotsys : Problemen met de synchronisatie werden opgelost (#29837)    

·        De koppeling met Parts360 werd geoptimaliseerd (#29886)        

·        Traxio: Foutmeldingen bij de opstart werden opgelost (#29755)

Magazijn – Warehouse 

·        Bij het corrigeren van stockbewegingen zijn de resultaten nu steeds volgens verwachting       (#29671)

OLP – Online afspraak

·        Een oplossing werd voorzien waarbij externe klantorders soms twee maal werden aangemaakt       (#29740)

·        Het klant – order aanvraag overzicht kan gepersonaliseerd worden qua kolomindeling zoals andere overzichten(#29749)

·        Online orderaanvragen kunnen geexporteerd worden naar Excel(#29865)

Tijdregistraties – Timeregistrations        

·        Extra logging werd voorzien op tijdsregistraties om specifieke situaties uit te zoeken(#29465)

Werkplaats – Workshop              

·        De omschrijvingsvelden bij de voertuighistoriek worden nu steeds ingevuld(#29970)