2015.2.6

Aankoop:

 • Automatisch aanvullen budgettype
 • Orders aangemaakt door buitenstock artikelen worden nu correct gegenereerd met de juist locatie.

Facturatie:

 • Groepsafdruk werkt nu ook na het toevoegen van Gelangensbestätigung

Orderadvies:

 • Orders gecreëerd door DAF MDI orderadviezen worden nu correct gegenereerd
 • Stock waardes na orderadvies worden nu correct weergegeven in de stock na bestelling kolom

POS:

 • Open PDF documenten in browser i.p.v. deze altijd te downloaden
 • Performantie openen case voor een interne trekker
 • Het is niet meer mogelijk om een case dubbel te gaan creëren
 • Reparateur 8011616 krijgt bij het aanpassen van de casestatus nu automatisch inkoopfactuur 999999999
 • CC adres als een factuur verstuurd word heeft nu een parameter, zodat deze dynamisch kan gewijzigd worden
 • Herinneringsdocument toont nu reparateur en klant juist, alsook werden de vertalingen aangepast

Documenten:

 • Adresveld op de voorcalculatie en de proforma documenten zijn gewijzigd zodat er een passant kan gebruikt worden
 • De code op de factuur staat nu altijd op 1 lijn, word afgebroken als deze te lang is
 • Aanpassingen in herinneringsfax en de opdrachtfax van de POS
 • Oplossing voor verdwijnende voettekst

Stockcorrecties:

 • Stock movement niet mogelijk zonder geldig artikel

Tijdsregistraties:

 • Het invoeren van manuele tijdsregistraties worden weggeschreven naar de databank.

Verhuur:

 • Kolom met verhuur prijs toegevoegd aan verhuuroverzicht

Werkplaats:

 • Mogelijkheid tot shop filter op klanten en voertuigen
 • Copy naar ACT met decimalen werkt correct
 • Werkkaarten waar men geen toegang tot heeft niet meer toegankelijk via order zoekscherm
 • Dubbelklikken op een outside stock order advice is nu niet meer mogelijk, wat dubbele bestellingen kon veroorzaken

Werkzaamheden:

 • Kilometerstanden hebben nu een globaal formaat

2015.2.5

Aankoop:

 • Importfunctionaliteit – kan over meerdere orders/voertuigen heen en is geoptimaliseerd
 • Communicatie mails uitgebreid
 • Verwijderen detaillijn op facturen zijn terug beschikbaar om toe te voegen
 • Bij Order aangemaakt door OS – staat de delivery op Extern dat moet intern en de juiste locatie tov werkorder zijn
 • Buitenstock items kunnen enkel nog verwerkt worden volgens hun bedoelde werking. Werkkaart > order > bestelling > ACT
 • Purchase orders/ deliveries van andere locaties kunnen niet meer via het zoekveld geopend worden

Balieverkoop:

 • Driver selecteren is performanter. Crediteuren, debiteuren en reparateurs zijn hier niet meer te selecteren
 • link naar contactpaspoort fixed
 • Buitenstock items kunnen niet meer toegevoegd worden via de itemselectie
 • Printfactuur knop op balieverkoop werkt
 • Buitenstock items kunnen niet meer toegevoegd worden via de itemselectie
 • Printfactuur knop op balieverkoop werkt

Facturatie:

 • BTW bepaling kan vanaf nu automatisch gebeuren op basis van klant / shop landbepalingen
 • Sortering op datum op factuuroverzicht werkt nu op datum ipv tekstueel
 • Op het factuur overzicht kan vanaf nu gefilterd worden op bedrag
 • Shop filter op factuur overzicht werkt u ook voor de eerste shop
 • Preinvoice filter scherm kan men nu zoeken op klantcode

Prijsmodule:

 • Verkoopprijzen kunnen per shop ingesteld worden

Rapporten:

 • Interne balieverkoop – algemeen document
 • Performantie werd verbeterd bij het aanmaken van een grote groepsfactuur
 • Bij Duitse facturen is een DE – Gestatstelling doc beschikbaar
 • Code kolom op factuur is langer
 • werkkaart e.a. -> email document: enters / new lines worden nu ook meegestuurd.

Stock:

 • Stocklocaties worden automatisch ingevuld bij movements
 • manuele stockcorrecties kunnen niet meer gebeuren op afgesloten werkkaarten
 • stocklocaties verwijderen gebeurd nu correct
 • Stock movement in / out vult de From en beschikbare hoeveelheden
 • Generated stock movements tonen nu ook de user name
 • Stocklocatie naam is nu opgebouwd uit de 5 dimensies zonder spaties en voorlooplocatie
 • Parameter rond de inconsistency check op werkkaarten is beschikbaar
 • Voorraad kan eenvoudig gefilterd worden per magazijn
 • Verplaatsen van items naar andere werkkaarten via stockcorrecties neemt nu ook het budgettype mee

Tijdsregistraties:

 • Dubbelklikken bij het toevoegen van een tijdsregistratie zorgt niet meer voor een dubbele registratie
 • Tijdsregistraties van één persoon kunnen niet meer overlappen ook niet via tijdsregistratie scherm

Verhuur:

 • Extra tekstveld voor opmerkingen voorzien bij de klantaanvraag
 • Contact selectie bij aanvraag is vervangen worden door district selectie

Voertuig:

 • Voertuig overzicht toonde soms dubbele voertuigen door niet unieke klantcodes

Werkplaats:

 • Klanten die zowel klant als interne klant zijn tonen niet meer dubbel bij aanmaak werkkaart en balieverkoop
 • Buitenstock items kunnen niet meer toegevoegd worden via de itemselectie
 • OS – automatisch met meerdere leveranciers verwerkt nu alle orders/leveringen
 • Labels toegevoegd op buitenstock popup
 • Er is geen enkele correctie meer mogelijk op een reeds gefactureerde werkkaart
 • een standaard Stocklocatie voor OS artikelen kan vanaf nu gekozen worden
 • Copy tussen RES / ACT / INV bij reeds gekopieerde regels zal de waarden aanpassen in plaats van nieuwe regels toe te voegen
 • Op order zicht kan gefilterd worden op het bedrag van de INV blok
 • lange artikel codes zorgen niet meer voor dubbele regels bij de werkkaart waardoor regels in andere kolommen onoverzichtelijk werden
 • Hoofding: Bij het selecteren van een voertuig met hetzelfde vlootnummer voor verschillende klanten is de klantcode beschikbaar
 • Hoofding: link naar voertuigpaspoort werkt nu altijd
 • Historie van een voertuig toont enkel eigen historie, niet alle voertuigen met gelijk vlootnummer
 • StockCorrections vanaf de werkkaart geven nu ook werkkaartnummer in de workcard kolom van de stockmovements
 • Bij stockcorrecties vanaf de werkkaart kan men nu ook de waarde vermeerderen ipv nieuwe regel toe te voegen
 • DB: creatiedatum en aanpasdatum van werkkaart houdt ook de tijd bij

Werkzaamheden:

 • Parameter op datum kan aangeduid worden als ‘vaste datum’ ( vb. APK ) datum uitvoering zorgt niet voor een verschuiving van de cyclus maar houdt de start dag/maand vast
 • Kolomconfiguratie kan op het overzicht bewaard worden per gebruiker

2015.2.4

POS:

 • Trailer position and country velden verwijderd (#131, #225)

Aankoop:

 • Sorteren op de besteladvies pagina werd geactiveerd

Prijzen:

 • Bij het toevoegen van een prijs wordt nu het toevoegvenster gesloten
 • Kortingsafspraken ophalen met een specifiek category gaat nu wel

Werkschema’s:

 • Het overzicht van de gekoppelde werkschema’s werd volledig afgewerkt en tevens werd de bewerk functionaliteit voorzien

Documenten:

 • Gelangensbestätigung: er wordt nu wel rekening gehouden met kortingen
 • Gelangensbestätigung: slechts 2decimalen worden getoond i.p.v. 4
 • Details op de documenten zijn vertaald in de juiste taal

Facturatie:

 • Bij het factureren wordt nu een meer gedetailleerde bepaling van de btw code gedaan.

2015.2.3

POS:

 • Opslaan firma van trekker gebeurd nu op case niveau (#148)
 • Reparateurskaart is nu een pak groter (#355)
 • Lege statussen worden niet meer getoond in de documenten (#243)

Werkkaart/Toonbankverkoop:

 • Alle labels i.v.m. buitenstock zijn nu vertaald
 • Bij het uitvoeren van een stockcorrectie worden nu de budgettypes correct overgezet naar de “to” werkkaart
 • Prijzen per shop is nu volledig operationeel
 • Code-veld van een artikel op werkkaart/toonbankverkoop is nu iets groter

Facturatie:

 • Detaillijnen crediteren/reinvoicen lukt nu wel zonder foutmelding wanneer de korting niet ingevuld is
 • Facturatie van een interne toonbankverkoop is nu wel mogelijk

 

Tijdsregistraties:

 • Controle op overlapping werkt nu zoals het hoort

Werkschema’s:

 • Bij het koppelen van een werkschema’s wordt dit nu ook in een overzicht getoond

SR812 – Gelangensbestätigung:

 • Factuuroverzicht werd aangepast om de print en status functionaliteit hier te voorzien
 • Bij facturatie wordt de bepaling document nodig ja/nee gedaan
 • Gelangensbestätigung document werd voorzien in reportserver

SR817 – Meertaligheid artikelen (Fase 1):

 • Vertalings tab werd toegevoegd aan item paspoort
 • Zoeken/toevoegen van een artikel op een werkkaart kan nu gebaseerd op de shop taal
 • Artikellijst kan nu in de talen van de gebruiker getoond worden.