2015.3.1

Aankoop

 • Deleterecht voor de aankoopheaders toevoegen
 • Bij het aanmaken van de backorder zal de backorder automatisch getoond worden.
 • De notatie van de totalen op de orders, leveringen en facturen zullen altijd 2 cijfers na de komma hebben.
 • Er is een nieuwe knop bij het accepteren van een order/levering waarbij je ook enkel kan accepteren zonder een email te sturen.
 • Dubbele automated OS order/levering door dubbelklikken niet meer mogelijk

Facturatie

 • Mogelijkheid om in de factuurlijst te filteren op klantcode.
 • Factuurtotalen worden correct berekend.

Paspoorten

 • Na het aanpassen van een paspoort zal de refresh van de pagina de ingestelde filter behouden.

Planning

 • Toevoegen icoon wegbrengen van, ophalen tot en wegbrengen & ophalen

Prijsmodule

 • Bij toevoegen van een korting kan er ook gezocht worden op klantcode.

Relaties

 • Vlootnummer toegevoegd aan de overzichten

Stock

 • Mogelijkheid om bij de in/out movements de Stocktelling van de sourcelocatie te verwijderen als het aantal overeenkomt met de totale stock van de source locatie.
 • De popup van de stocktelling accepteert ook decimale getallen voor het aantal.

Tijdsregistraties

 • Bij scannen van een tijdsregistraties wordt de afdeling nu bepaald a.d.h.v. de shop i.p.v. de gate
 • Scannen van geen gate is nu optioneel

Werkplaats

 • Zoekveld op kenteken / vloot werkt nu ook als je maar een deel ingeeft.
 • De zoekfunctionaliteit historiek voertuig houdt geen rekening met de historiek parameter.

Werkzaamheden

 • Vlootnr en kenteken in werkzaamheden lijst zijn opgesplitst in twee aparte kolommen.