2015.3.2

Aankoop

 • Bij het invoeren van een stockbeweging is het enkel mogelijk om een stocklocatie te selecteren waar de gebruiker rechten op heeft.
 • Vertalingselectie op het detailoverzicht van de aankoop
 • Ingeven en de weergave van de artikelen in alle aankoopmodules(order/delivery/invoice) kunnen in de gewenste taal ingegeven en bekeken worden
 • Approved orders zonder levering kunnen nu terug op niet approved gezet worden
 • Aankoop van producten is nu enkel mogelijk indien deze een stocklocatie hebben
 • Standaard stocklocatie kan ingesteld worden per shop, voor OS artikelen
 • Budgettypes zijn nu verplicht bij ORD_PU installatie bij een levering

Budget

 • Het is nu mogelijk om uitgaven per budget type bij te houden aan de hand van leveringen.

Documenten

 • Opgesplitste BTW
 • Bij versturen van een document, is de voorbeeldweergave van de bijlagen groter
 • Foutmelding bij verwijderde POS cases treed nu niet meer op
 • Aangepast omschrijving per BTW code kan voorzien worden
 • Onderdelen worden ook op voorcalculatie geplaatst bij 2de en 3de versies

Facturatie

 • Het is nu mogelijk om commentaar regels mee te nemen op de credit notas.
 • Bij het crediteren, word het nummer van de creditwerkkaart op de originele werkkaart vertoond als ook het factuur nummer.
 • Bij het aanvinken van enkel de “Return” checkbox, word nu ook de volledige lijn aangevinkt bij het crediteren van een factuur.
 • Credit nota wordt nu correct gelinkt aan de creditwerkkaart.
 • Credit nota wordt nu correct gelinkt aan de overeenkomende budget types.
 • Mogelijkheid om afzonderlijke btw codes toe te kennen aan een artikel.
 • Mogelijk om een omschrijving toe te voegen aan een factuur. Dit via een nieuwe knop toegevoegd aan de factuur overzicht lijst.
 • Geen technische limiet meer op het aantal werkkaarten die gefactureerd kunnen worden vanuit de preinvoice lijst

Fleetcare

 • Bij het koppelen van een budgettype aan een vloot wordt nu weergegeven om welk budgettype het gaat.
 • Het is nu mogelijk om zelf voortuigen te koppelen aan een vloot

Paspoorten

 • Minimum lengte van een vrij veld werd teruggebracht naar 2 karakters
 • Melding bij het sluiten van een paspoort indien er aanpassingen nog niet zijn opgeslagen
 • Validatie op nieuwe paspoorten, controle of gelijkaardige paspoorten al aanwezig zijn
 • Schadedossier tabblad wordt alleen weergegeven bij functioneel type vervang of verhuur.

Prijsmodule

 • BTW toevoegen op item
 • Bug fix waar de itemgroup niet altijd correct vertoond werd.

Scanning

 • Verhoogde veiligheid bij scanning
 • Standaard hoeveelheid bij scannen is 1 stuk. Dit aantal hoeft niet meer bevestigd te worden met enter

Planning

 • Initialen van persoon die order heeft aangemaakt wordt nu getoond in de mouseover naast het ordernummer
 • Mogelijkheid om kenteken en klantnaam van plaats te veranderen a.d.h.v. parameter
 • Visuele separatie tussen weken in Multiday

Stock

 • Stock overzicht lijst: Marge kolom wordt nu weergegeven in percentages
 • Stock overzicht lijst: dropdownlijst om te sorteren op locatie.
 • Vertalingselectie op de stocklijst
 • Vertalingselectie op de stockmovementslijst

Tijdsregistraties

 • Algemene performantie verbetering
 • Splitsen tijdsregistraties aan de hand van werkschema’s is nu mogelijk

Werkplaats

 • Een werkkaart kan gekopieerd worden – de volledige inhoud van RES kolom wordt naar een nieuwe werkkaart gekopieerd
 • Garantie op items instelbaar. Automatische controle bij werkzaamheid om te zien of gebruikt voorwerp nog in garantie is.
 • TX-Tango boordcomputer km stand wordt nu ingevuld automatisch bij einde service op werkkaart
 • Bij ingeven van stockcorrectie kan dit in verschillende talen
 • Bij ingeven van outside stock artikelen kan dit in verschillende talen
 • Je kan nu gemakkelijker een order openen van het overzicht door te dubbelklikken op de lijn.
 • Bandenmodule knop is weggehaald
 • Zichtbare marges tussen verkoop- en aankoopprijs. Met visualisatie indien onder een gewenst percentage.
 • Bij de optie Tekst om een artikel toe te voegen wordt nu ook gezocht op artikelcode

 

 

 

Werkschemas

 • Geen dubbele entries meer bij het koppelen van werkschema’s. Het verwijderen gebeurt nu ook correct.
 • Werkschema’s koppelingen vullen nu ook de dagplanning correct in.

Balieverkoop

 • Het is nu mogelijk om de volgorde van de detail lijnen aan te passen aan de hand van drag en drop.
 • Invoice OK knop wordt terug weggehaald na het drukken op “Toonbankverkoop NOK”

POS

 • Handtekening van de POS medewerker wordt nu ook getoond op de herinneringsfax/mail