2015.4.1

Aankoop

 • Vertalingen toegevoegd voor de orderAdvice
 • Bij het toevoegen van een orderadvice parameter kan er in het zoekveld van de preferred supplier gezocht worden op code
 • Voertuig selectie toont nu altijd het kenteken/vlootnummer ipv databasenummer (#1045)
 • Invoices hebben nu ook een locatie om hierop te filteren. (#1405)
 • Artikelcodes van leveranciers worden nu ook toegevoegd aan bestelorder die gegenereerd wordt uit besteladvies (#1380)
 • Locatie selectie toont nu de locatienaam in plaats van de gemeente

Algemeen

 • Versienummer van de applicatie is nu zichtbaar rechtsbovenaan in het gebruikersmenu

Barcodeprinter

 • Controle of er codes zijn toegevoegd in de rechterkolom, wat fouten opleverde (#1345)

Basisgegevens

 • De API key kan nu ook als barcode afgedrukt worden om deze in te scannen.

Export

 • Export tool.

Facturatie

 • Bij het crediteren/invoicen wordt nu ook de default budgettype, die bepaald wordt a.d.h.v. het type order, overgenomen. Dit gebeurde vroeger enkel maar voor item die specifiek een budgettype ingesteld hadden
 • Bij het factureren wordt nu maar één bevestigingsmailtje gestuurd i.p.v. voor ieder order een mail (#1153)

Orderentry

 • Na het aanpassen en oplaan van een order zal de orderlijst automatisch refreshen.

Paspoorten

 • Itemoverzicht filter blijft staan bij het openen of wijzigen van een paspoort. (#988)
 • Bij het verwijderen van een voertuig wordt gecontroleerd of het voertuig actieve relaties heeft.

Planning

 • Vastgezette kolommen in de multiday planning
 • Duidelijke capaciteit op dagniveau
 • Kleur van order te kiezen adhv status of werkzaamheid

Planorders

 • Filteren op de afdeling is nu ook mogelijk.

POS

 • Logmails van achtergrondscript worden nu afzonderlijk verstuurd en indien er fout optreed zal dit nu gelogd worden i.p.v. het script afbreekt. (#1325)
 • Op invoiceNR DD klikken moet leiden tot pop-up voor akkoord (#1175)
 • Een case kan nu slechts door één gebruiker op hetzelfde moment bekeken/aangepast worden. Indien een andere gebruiker toch deze case wilt openen krijgt hij hiervan een melding (#1167)
 • Extra “CLOSED” status toegevoegd waardoor de cases met deze status enkel aangepast kunnen worden door gebruiker met bepaald authorisaties (#1167)
 • Positie veld is verwijderd op documenten (#1376)

ReportServer

 • Factuurlayout verbeterd bij grote bedragen (#1266)
 • Afbeeldingen van de aankoop kunnen nu ook meegestuurde worden (#1260)
 • Weggewerkte verschillen tussen proforma en voorcalculatie (#1315)

Stock

 • Validering bij het ingeven van een stocklocatie of deze bestaat (#1135)
 • Vertaling blijft correct staan na het wijzigen van een taal (#1408)

Tijdsregistraties

 • Bij een overlappende tijdsregistratie wordt de bijhorende werkkaart vermeld.

Verhuur

 • Tijden worden correct overgenomen bij het aanmaken van een order (#1372)
 • Het aanmaken van een verhuurcontract met een niet gekend voertuig in Internet Explorer gaat nu (#1363)

Werkplaats

 • Bij service einde, datum standaard op datum van laatste tijdscanning plaatsen. Als er geen tijdscanning is wordt de huidige dag genomen.
 • Verbetering van performantie en filters van de orderlijst.
 • Bij het zoeken van een werkkaart komt er een melding als er een ongeldige werkkaart ingegeven wordt.
 • Vertalingen toegevoegd voor de stockcorrectie (#1319)
 • Knop om werkkaarten te verwijderen op het orderoverzicht (#1103)
 • Grote tekstblokken worden correct weergegeven (#1226)
 • Op de header van de werkkaart kan het type afspraak niet meer gewijzigd worden. (#1416)
 • Het karakterlimit van buitenstock items is nu gelijk aan het karakterlimit van gewone items

Werkzaamheden

 • Bij het toevoegen van een nieuwe werkzaamheid staat de voertuigselectie nu bovenaan.