2015.4.2

Orderentry

 • Het is nu mogelijk om meerdere keren dezelfde plancode toe te voegen.
 • Het is nu mogelijk om enkel specifiek op vloot te zoeken.

Paspoorten

 • Bij het zoeken op een klant worden er terug enkel op klanten gefilterd. (#1433)
 • Kan geen item opslaan met code formaat gelijk aan OS items
 • Bij het zoeken op voertuigen word apart gematched op vloot en kenteken
 • Controle op dubbele voertuigen negeert nu lege velden (#1332)

Prijsmodule

 • Shop wijziging is mogelijk bij een P item group discount (#1494)
 • Kortingspercentage ingeven kan ook met decimalen (#1428)

ReportServer

 • Op een creditnota word nu het oorspronkelijke factuurnummer weergegeven. Dit is enkele op nieuwe creditnota’s (#998)

Stock

 • Barcode is nu een vrij veld met extra validatie.

Tijdsregistraties

 • Correcte overlappingsmelding bij de invoer van tijdsregistraties (#1258)

Werkplaats

 • Een volledig lege werkkaart, ongeacht de status, kan verwijderd worden (#1451)
 • Bij het zoeken van een werkkaart komt er een melding als er een ongeldige werkkaart ingegeven wordt. (#1445)
 • Bij het aanmaken van een externe werkkaart is er extra validatie op leveranciers. (#1355)
 • Bij het selecteren van een item op de werkkaart wordt de kortingspercentage correct (#1311)
 • Na het verwijderen van een werkkaart uit de overzichtlijst wordt de lijst vernieuwd
 • Copy order knop is nu altijd beschikbaar op de werkkaart.
 • Vreemde tekens worden correct weergegeven op de header (#1420)
 • Bij het aanmaken van een werkkaart en klikken op de “open header” knop, zal het order nu wel correct openen (#1496)
 • De klanten die selecteerbaar zijn in de invoice to en price agreement with worden nu ook gefilterd op German customer code (#1506)
 • Bij het scannen van een artikel wordt nu ook de shop in rekening gebracht bij het bepalen van de verkoopprijs (#1588)

Werkzaamheden

 • Het maken van een order van een werkzaamheid is weer mogelijk. (#1454)

POS

 • Zoeken naar trailer/truck op kenteken negeert streepjes. (#1517)

Aankoop

 • Besteladvies houdt nu enkel rekening met openstaande bestellingen voor hetzelfde bedrijf als het magazijn van de besteladvies parameter (#1529)
 • Crediteuren in aankoopheaders worden nu ook gefilterd op german customer code, indien dit van toepassing is (#1514)
 • Deliverytotalen van deliveries zonder voorafgaande bestelling zijn nu juist nu op het overzicht (#1546)