2015.4.3

Aankoop

 • Het is nu mogelijk om een tekstregel per aankooplijn te voorzien.
 • De tekstregel per aankooplijn en orderinfo worden nu ook op de bestelbon weergegeven.
 • Externe geïmporteerde facturen kunnen gematched worden aan leveringen in WACS om deze dan te factureren
 • Extra validatie en berichtgeving op importbestanden
 • Nu is op de aankooplijst het vlootnummer en kenteken zichtbaar. (#1414)

Export

 • Encoding speciale karakters werkt nu (#1616)
 • Extra mailing opties in service config

Orderentry

 • Parameter om standaard afhaaltijd in te stellen
 • Locatie selectie toont nu de locatienaam in plaats van de gemeente
 • Na het sluiten van het planorder venster wordt de orderlijst hernieuwd

Paspoorten

 • Dropdown bij vrije velden heeft een minimum breedte om te leesbaarheid te behouden (#1464)
 • Bij het deleten van een voertuig komt een popup tevoorschijn indien ze active relaties zijn voor het voertuig (#1643)
 • Opslaan van een contact paspoort loopt niet meer mis (#1663)

POS

 • Verbeterde performantie POS case overzichtslijst (#1556)

Prijsmodule

 • Persoonlijke kortingen kunnen verwijderd worden (#1552)
 • Bij het aanmaken van een PPrijs kan deze nu ook voor een specifiek shop ingesteld worden (#1426)

Stock

 • Wanneer er maar 1 keuze is bij de selectie van de stocklocaties zal deze automatisch geselecteerd worden. (#1456)

Tijdsregistraties

 • Printen is nu mogelijk over meerdere grid paginas (#1473)
 • Bericht als invoer van start of eindtijd van tijdregistratie niet correct is. (#1370)

Werkplaats

 • Verwijderde werkkaarten worden niet meer getoond in de verkorte orderlijst (#1509)
 • Het is nu mogelijk om de werkkaart lijnen op status “printed” te zetten.
 • Op de werkkaart is er meer plaats voor de werkkaartomschrijving (#1389)
 • Lange artikel omschrijvingen worden niet meer omgezet naar “…” (#1523)
 • De korte orderlijst wordt nu gefilterd op de rechten van de gebruiker, dit dus op shopniveau (#1477)
 • Bij het deleten van een werkkaart zal de gebruiker en tijdstip van delete bij gehouden worden.
 • Als er eerst een scanning van tijd was geweest kan je nu terug het werkkaart blok activeren als er nog geen werkkaart lijnen aanwezig zijn. (#1624)
 • Bij het opzoeken van een voertuig zijn de velden referentie en werkkaart informatie toegevoegd aan de pop-up. (#1637)
 • Het PO/OP nummer is nu terug te vinden op de werkkaart (#1608)
 • Soms verdween de omschrijving van de detaillijnen op de werkkaart. Dit is nu opgelost. (#1523)