2016.4.2

Algemeen         
 • Het parameterbeheer werd vernieuwd
Aankoop            
 • Dubbele boeking bij OS-artikelen kan niet meer voor komen #3331
 • In de barcodestickerprinter kunnen nu ook losse artikels geprint worden #3290
 • Locatienaam werd toegevoegd aan de aankoopoverzichten #3373
Documenten    
 • Werkkaart kan nu a.d.h.v. een parameter al dan niet in de taal van de shop weergegeven worden                #3386
 • Het tekstvak zal nu altijd geprint worden #3403
Exports
 • Export van facturen vanuit de tussentabel worden nu ook gesorteerd op factuurnummer en soort record                #3328
Facturatie          
 • Bij het maken van een creditnota kan nu de datum ingesteld worden #3357
Planning            
 • Er kunnen nu terugkerende uitzonderingen toegevoegd worden #3199
Scanner              
 • Bij het scannen van werkkaarten is het volledige werkkaart nummer niet meer nodig. Het nummer voorgegaan door een plus volstaat nu.
 • Artikelen kunnen vanaf heden ook gescand worden a.d.h.v. de leverancierscode indien deze gekend is.
Tijdregistraties
 • Bij het aanmaken of wijzigen van tijdsregistraties vanop de werkkaart wordt de overlap-tabel enkel getoond wanneer van toepassing.
 • Mogelijkheid om niet-productieve uren te scannen a.d.h.v. arbeidartikels #3297
Verhuur             
 • Na het doorlopen van het verhuurproces wordt het document aangeboden tot afdruk #3300
Werkplaats       
 • Volgerde van de regels aanpassen via drag & drop werd geoptimaliseerd.
 • In de popup van de werkkaart wordt nu het werkkaartnummer en een bijlage-knop getoond #3371
Werkzaamheden           
 • Geoptimaliseerde logging bij het genereren van werkzaamheden