2016.4.3

Algemeen
 • Optimalisaties kolom zichtbaarheid en breedtes
Aankoop
 • Het is nu ook mogelijk om inkoopfacturen zonder deliverynummer te importeren om te matchen. Daarbij is het verplicht om een pakbonnummer mee te sturen (#3425)
 • Bij een automatische OS levering kan eventueel het pakbonnummer meegegeven worden (#3479)
Facturatie
 • Klant memo werd toegevoegd aan het factuur, order en toonbankoverzicht (#3480)
Paspoort
 • De controle op vlootnummer uniciteit bij het aanmaken/aanpassen van een voertuig neemt bij de controle nu ook de klant in rekening.
Planning
 • Werkschema’s kunnen nu ook in het verleden gewijzigd worden a.d.h.v. parameter (#3280)
 • Het planbord wijzigt nu enkel van datum als het nieuwe of aangepaste order zich buiten de zichtbare dagen bevindt
 • Bij datumselectie in het plan order is een kleurindicatie toegevoegd gebaseerd op de capaciteit.
 • Weergave breng & haaltijd werd uitgebreid met de datum, wanneer de datum afwijkt van de plandag zal enkel de datum zichtbaar zijn, wanneer order en datum gelijk zijn zal de tijd getoond worden.
POS
 • Bij het verwijderen van een reparateur/leverancier wordt nu gecontroleerd of alle inkoopfacturen ontvangen zijn (#3449)
 • POS medewerkers kunnen vanuit het passpoort van een voertuig de historiek bekijken (#3422)
 • De strandinglocatie wordt nu enkel nog maar gewist en opnieuw ingevuld bij een HKP trekker (#3452)
 • POS overzichten werden aangepast naar de nieuwe filterstijl (#3421)
Stock

Bij het aanpassen van een stocklocatie zal de afdeling niet meer aangepast kunnen worden
Enkel artikelen van het type materiaal worden weergegeven in de stockmovements (#3388)

Werkplaats
 • Na het accepteren van een voorcalculatie of proforma wordt het OS-bestelscherm niet meer getoond
 • Er kan nu ook tekst toegevoegd worden aan pakketitems
 • Het wordt visueel duidelijk gemaakt wat pakketitems zijn zowel in de applicatie of op de afdruk
 • Werkkaart vanop historie lijst openen gebeurt nu een in nieuwe tab (#3372)
 • Er wordt nu gecontroleerd op het Duits debiteur- of crediteurnummer bij externe werkkaarten (#3384)
 • Bij het toevoegen van een OS artikel wordt na het klikken op de knop ‘Toevoegen en nieuw’ de leverancier behouden (#3424)
Werkschema’s
 • In de tijdoverzicht wordt een sommatie van de totalen gemaakt