2016.4.5

Aankoop
 • De besteladviesregels worden nu terug weergegeven als één pagina zodat alle lijnen in één keer besteld kunnen worden. (#3613)
 • Bestel-, lever- en factuurlijst knoppen in de aankoop kunnen nu direct in een apart tabblad geopend worden.
Basisgegevens
 • Relaties worden bij het toevoegen terug correct weergegeven. (#3608)
 • In het voertuigpaspoort worden niet langer verwijderde voertuigeigenaars getoond. (#3607)
 • De fout bij het laden van contractgegevens werd verholpen.
 • De foutmelding op het schadetabblad van een voertuig werd opgelost.
 • De planningscode in het werkzaamheden tabblad is nu alfabetisch gesorteerd. Ook kan er nu gezocht worden in de lijst.
Facturatie
 • Men kan nu intern doorfactureren (contracthouder/eigenaar voertuig).
 • Een aanpassing van een artikel bij het editeren van factuur wordt nu correct weergegeven op de factuur. (#3482)
Planning
 • Backscroll parameter is nu daadwerkelijk uit de parameter gehaald.
 • Jaartal bovenaan het planbord wordt nu als ’16’ weergegeven ipv 2016.
 • Specialisaties kunnen terug beheerd worden alsook wordt een nieuwe werknemer altijd als 100% beschikbaar aangeduid. (#3348)
POS
 • Bandenmaat van trekker wordt nu correct opgehaald. (#3629)
 • Land van de stranding wordt nu correct weergegeven. (#3571)
Stock

In de stocklijst werden ontbrekende filtermogelijkheden toegevoegd alsook een mogelijkheid om te exporteren naar Excel. (#3601)

Werkplaats
 • Bij het verwijderen van een OS-lijn wordt bij het blokkeren nu gecontroleerd of een delivery al dan niet verwijderd is geweest.
 • Een aantal nieuwe knoppen in het werkkaart menu waren nog beschikbaar wanneer de werkkaart geblokkeerd was door een andere gebruiker. Dit is nu niet meer het geval.
 • Er wordt nu enkel gevraagd naar het pakbonnummer bij het geautomatiseerd leveren van een niet-externe werkkaart. (#3557)
Werkschema’s
 • Bij het opvragen van de timesheet wordt de werknemerselectie bijgehouden. (#3380)