2016.4.6

Aankoop
 • Een externe factuurregel kan nu ook verwerkt worden zonder levernummer (#3707)
 • Nieuwe filteropties in het besteladviesscherm. (#3617)
Algemeen
 • Openstaande tijdsregistraties worden kunnen automatisch dagelijks gesloten worden. (Vraag ernaar) (#3694)
Budget
 • Optimalisatie wagenparkbeheer/budgetmodule (#3626)
Fleetcare
 • Oplossing voor verschuivende kolommen budgetoverzicht wanneer budgettype verborgen wordt. (#3659)
Planning
 • Problemen bij verslepen van een ticket werden opgelost.
 • Extra info op het orderscherm kan nu verborgen worden. Indien dit bij u niet het geval is vraag ernaar.
 • Capaciteitskleuren in MDP kloppen nu.
Verhuur
 • Bij het verlengen huurcontract wordt het verhuurdocument niet meer automatisch getoond.
Werknemers
 • Optimalisaties werknemerbeheer.
Werkplaats
 • OS-artikelen kunnen vanaf heden enkel maar verplaatst worden als deze al geleverd zijn. (#3612)
Werkzaamheden
 • Vanaf heden is het mogelijk om een herinnering i.v.m. een werkzaamheid te sturen naar de klanten of bestuurder. (#3715)