2017.1.7

Aankoop
 • Alle gegevens voor de artikel-barcodes worden nu meegestuurd naar de printservice. ( #4800 )
 • Het pakbonnummer wordt nu ook gebruikt in het matchingproces van de facturen. ( #4751)
Basisgegevens
 • Het is nu mogelijk om RDW-gegevens op te halen aan de hand van het kenteken rechtstreeks in het paspoort. Vraag ernaar!
 • Er kan nu voor meerdere dagen ‘Unit’ uitzonderingen ingeveven worden. (#4750)
Documenten
 • Bij het mailen van een document naar een leverancier wordt automatisch het mailadres voorgesteld( #4781)
 • Bij het vertalen van een factuur wordt nu altijd naar de vertaaltabel gekeken. ( #4532)
 • BTWtarief op werkkaart, offerte en proforma tonen meerdere BTW-tarieven indien van toepassing( #4491)
Imports
 • Lege regels & kolommen in de import-bestanden worden nu genegeerd.
Planning
 • Zoekfunctionaliteit in het berichten-centrum werd versneld( #4815)
 • Nieuwe status op planorder voorzien “klaar voor ophalen”.
 • De nieuwe status van een order wordt nu ook als kleur getoond in het planorderoverzicht.
 • Een werknemer zonder code kan nu ook gekoppeld worden aan een werkschema. ( #4765)
 • Het werd mogelijk gemaakt om de monteurs binnen een combinatie locatie/afdeling te sorteren vanop het planbord via pijltjes
 • Het geavanceerd scherm toont nu terug het correct aantal uur wanneer deze decimalen bevatten.
POS
 • POS Emailadressen kunnen nu zelf beheerd worden. ( # 4752)
Verhuur
 • Er werden 3 vrije velden voorzien in verhuurcontract.
 • Werkweek of gewone week keuze werd toegevoegd bij aanmaken van verhuur.
Verkoopmodule
 • Bij het aanpassen van een stockwagenverkoop wordt het voertuig geselecteerd.
Werkplaats
 • Er kan vanop de werkkaart rechtsreeks een artikel aangemaakt worden incl. prijzen.
 • Rechtstreekse koppeling van detailregels met Audagarage is beschikbaar, vraag ernaar!