2017.2.1

Aankoop
 • Indien een artikel geen standaard prijs kent zal deze bij de eerste levering opgevuld worden met de leveringsprijs
Algemeen
 • Duidelijke foutmelding bij het inloggen met foute gegevens
 • De melding ‘No Data Found’ wordt enkel nog getoond wanneer echt van toepassing. (#4695)
 • Basisgegevens
 • Op paspoort maximum datum tot 2100 zetten (#4866)
Exports
 • Vanaf heden kunnen ook klanten gesynchroniseerd worden met Exact Online
Facturatie
 • Vanaf heden worden alle creditnota’s die reeds gemaakt zijn ook getoond op het credit scherm om zo te vermijden dat creditnota’s dubbel gemaakt worden (#4755)
Planning
 • De leveranciersopmerking kan nu toegevoegd worden aan het planorderoverzicht (#4946)
 • Een vervangwagen die aan meerdere locaties werd gekoppeld wordt niet meer dubbel getoond op het overzicht (#4726)
 • Bij gebruikers die plankaarten volledig inkleuren is een visualiteits-verbetering doorgevoerd voor gesplitste & nieuwe orders
 • Bij het toevoegen van een uitzondering staan de keuzes nu alfabetisch i.p.v. in volgorde van aanmaken.
 • Systeem-typetijdsloten kunnen niet meer verwijderd worden
 • De filtermogelijkheden op de werkschema-koppelen-pagina werden vertaald
 • Bij gebruikers die geen status-verloop volgen kan nu zonder problemen van Voertuig-uit terug naar werkplaats
 • Verwijderen van een planticket rechtstreeks op planbord mogelijk maken
 • Het referentieveld kan nu aan het planorderoverzicht worden toegevoegd
Verhuur
 • Vanaf heden kan het rijbewijsnummer & identiteitskaart toegevoegd worden aan een verhuurcontract
 • Vanaf heden kan korting worden toegekend & worden getoond aan een verhuurcontract
 • Het verhuur/uitleen contract kreeg een grondige make-over
Werkplaats
 • De historie van een voertuig kan vanuit de werkkaart meteen getoond worden via het icoon naast het kenteken/vlootnummer
 • De filter op status bevat nu duidelijke omschrijvingen
 • Indien de nodige rechten worden toegekend kan nu na facturatie de kilometerstand en referenties van een werkkaart nog worden gewijzigd (#4754)
 • Het aantal regels van de historie werd verhoogd (#4803)
 • Het werkkaartnummer is nu ook zichtbaar in de titel van het tabblad
 • Het factuurbedrag werd toegevoegd aan de historie (#4799)
 • Facturen & creditnota’s kunnen nu rechtstreeks vanaf de werkkaart geraadpleegd worden en zijn duidelijk te zien via een tabel