2017.3.5

Basisgegevens
  • Artikels kunnen automatisch worden genummerd
Facturatie          
  • De betaalstatus kan gereset worden (#5758)
Planning            
  • Bij het aanmaken van een planorder vanaf de signalisatie wordt de omschrijving overgenomen
  • Van een derde-partij planorder kan nu een externe werkkaart gemaakt worden
  • Een planorder kan gemaakt worden en rechtstreeks in ‘ongepland’ plaatsen
  • Een werkschema kan een kleur toegekend krijgen en zo een verschil aantonen tussen bv. dag & avondshiften
  • Een eerste versie overkoepelende capaciteitsplanning is beschikbaar
Signalisatielijst
  • Signalisaties kunnen nu ook gecrëeerd worden op basis van draaiuren.
Voorraad           
  • Een verwijderde stocklocatie kan opnieuw toegevoegd worden
Werkplaats       
  • Toonbank verkoop verloopt nu via de gewone werkkaart-procedure