2017.3.6

Basisgegevens
 • Een artikel code kan nu 50 karakters lang zijn (#5892)
 • Het databankID kan getoond worden op de voertuiglijst
 • Het aantal voertuigen van de eigenaar wordt getoond op het overzicht van de contacten
Facturatie
 • Crediteren van een voertuigfactuur kan rechtstreeks op de factuurlijst (#5792)
 • Voertuigfactuur wordt steeds op één blad getoond (#5773)
 • Bijzondere marge regeling wordt nu correct getoond op de factuur (#5574)
Onderhoudscontracten
 • Voor één specifiek voertuig kan geen identiek contract meer gemaakt worden
Planning
 • Het ticket-menu werd uitgebreid met iconen
Scanners
 • De stocklocatie wordt getoond bij het inlezen van een levering
Stock
 • Stockcorrecties vanaf de werkkaart zorgen niet meer dat het scherm wordt gesloten (#5942)
Tijdsregistraties
 • Dubbele registratie via scanners kan niet meer voorvallen (#5722)
Werkkaart
 • De header is niet meer aanpasbaar na status Factuur OK
 • Bij het invoeren van een totaalprijs wordt het kortingspercentage voor u berekend