2017.4.2

API
 • API-functie met opvraging op voertuigid werd beschikbaar gesteld (#6101)
Basisgegevens
 • Parent van een artikel wordt steeds correct getoond
Communicatie
 • Er werd een controle ingebouwd of SMS’en correct verstuurd zijn. (#6116)
 • Er kan een SMS rechtstreeks verstuurd worden vanaf de MDP
 • Volledige bericht is nu zichtbaar in de tabel
Documenten
 • Algemene omschrijving blok wordt nu ook getoond op de factuur
Facturatie
 • Exportbestanden naar ExpertM+ zijn vanaf heden mogelijk. Vraag ernaar!
 • Datumfilter op pre-invoice list werd geoptimaliseerd
Planning
 • De naam van de parkeerplaatsen kan vanaf nu gewijzigd worden
 • Selectielijst vestigingen werd vergroot op de grafische orderaanvraag (#6162
 • Verschuiven van ordertickets werkt nu ook wanneer parking vaststaat (#6034)
 • Berichten uit het berichtencentrum worden gefilterd worden op de gebruiker (#6060)
 • Een werkkaart wordt niet meer dubbel aangemaakt bij dubbelklikken creatie vanaf het planbord (#6056)
 • Capaciteitsplanning toont het verleden als gearceerd
 • Bij het aanpassen van de kleur van een planningscode wordt dit meteen gereflecteerd op het planbord (#6014
POS
 • Stranding-country is nu een verplicht veld (#6150)
Scanners
 • Stocktelling houdt rekening met de barcodes
 • Scannen naar toonbankverkoop mogelijk maken
Signalisatielijst
 • Opvolgdatumtabel werd breder gemaakt
 • Bij het toevoegen van een voertuigdatum moet ook de omschrijving van plancode getoond worden
 • Een signalisatie kan niet meer dubbel ingevoerd worden door te dubbelklikken
Stockverkoop
 • Exporteren van wagenverkoopfacturen naar Exact kan op specifieke rekening gebeuren
Tijdsregistraties
 • Tijdsregistraties kunnen vanaf heden uitgebreid worden met een activiteit: Vraag ernaar!
Voorraad
 • Bij een uitbeweging wordt steeds de stocklocatie correct getoond met de volledig naam (#6124)
Werkplaats
 • Er kan vanaf nu maximaal 100% korting gegeven worden op een artikel ( #6120 )
 • Bij het versturen van een proforma blijft de status correct.
 • De datumselectie bij externe werkkaart blijft beschikbaar ongeacht de voorgaande actie