2017.4.3

Aankoop
 • Barcode stickers kunnen rechtstreeks bij levering via PDF afgedrukt worden
Basisgegevens
 • De itemsticker toont nu ook header1 van het artikel
Documenten
 • Er werd plaats voorzien voor PTO-teller & PO nummer op de werkkaarten voor zwaar vervoer (#6271)
 • Factuurhoofding van een voertuig verkoop werd gelijk gemaakt met een service-factuur
 • Op de factuur kan de vervaldatum ingesteld worden met gebruik van de kalender bovenaan
 • Het offerte & proforma-document werden aangepast zodat de hoofde qua lay-out gelijk zijn aan de factuur
Facturatie
 • In de pop-up van het aanpassen van een factuurlijn is er betere controle op komma getallen (#6191)
Koppelingen
 • Het is nu mogelijk om de ‘Mijn Grossier’-winkelmand op te halen zonder deze leeg te maken.
 • Bij het ophalen van de ‘Prosec’-winkelmand wordt een duidelijk wacht-icoon getoond
Planning
 • Er werd een oplossing voorzien waarbij een uitzondering niet altijd kon toegevoegd worden (#5939)
 • Bij gebruik van de ‘snelklant’-functionaliteit bij de aanmaak van een Order wordt gecontroleerd of klant/voertuig reeds bestaat (#6294)
 • Er kan vanaf nu een planorder gemaakt worden die rechtstreeks in ongepland of één van de parkingplaatsen terecht komt (#6005)
Scanners
 • Bij stocktelling via scanner is het nu ook mogelijk zijn om van stocklocatie te wisselen
Signalisatielijst
 • Een planorder kan nu ook gemaakt worden zonder opmerking
Werkplaats
 • Aan het overzicht kan de aanduiding of facturatie actief is getoond en gefilterd worden (#6313)
 • Het overzicht van de service-orders werd geoptimaliseerd
 • Bij het invoeren van een kilometerstand bij Einde Service, wordt gecontroleerd of deze niet lager is dan de vorige werkkaart
 • Er werd een overzichtslijst van chauffeursuitgiftes voorzien