2018.2.3

Aankoop            
 • Backorders worden vanaf heden terug automatisch aangemaakt (#8184)
Basisgegevens
 • Kentekens van voertuigen moeten vanaf nu (standaard) uniek zijn.
 • Stickers van artikelen met verwijderde stocklocaties worden niet meer gegenereerd (#8082)
Documenten    
 • PDF van de factuur wordt met hoofding meegestuurd naar ExactOnline (#8157)
 • Jpeg bijlagen in pos worden mee verstuurd met invoice              (#8165)
 • Extra logo werd toegevoegd aan POS documenten (#8178)
 • De twee informatie-blokken bovenaan werkkaart hebben een vaste grootte gekregen waardoor geen onnodig tweede pagina’s worden gegenereerd 8111
 • Bij verwijderen van een regel van de factuur wordt het totaal opnieuw berekend (#8068)
 • Offertes met meerdere pagina’s tonen nu ook een paginanummering
Facturatie          
 • BTW verlegd tekst komt nu op de factuur (#8174)
Planning            
 • Koppelen werknemer aan locatie/afdeling werkt terug
 • Vermelding in het planorder waarom een vervangwagen niet meer kan worden veranderd (#8106)
 • Nieuwe orders kunnen via de plus rechtstreeks op de maandplanning gecreëerd worden
Scanners
 • De actieve werkkaart van een monteur wordt automatisch getoond bij het scannen van materiaal zo kan sneller gewerkt worden
Signalisatielijst
 • Export-to-Excel van signalisaties bevat nu alle regels i.p.v. enkel de eerste pagina’s (#8137)
 • Signalisatie-parameters verwerken komma’s en punten nu steeds correct ongeacht de taalinstellingen (#8097)
Werkplaats       
 • Gebruikers kunnen niet meer door hun eigen account geblokkeerd worden op werkkaarten (#8113)
 • Werking Nieuw- vinkje op werkkaart werd gebruiksvriendelijker gemaakt
 • Directe factuur functionaliteit werd geoptimaliseerd en geeft een direct resultaat
 • Bij aan/uit vinken invoice vinkje op werkkaart wordt deze meteen verborgen