2018.3.1

Aankoop
 • Bij toevoegen van regels aan de levering blijft het gekozen artikel actief (#8284)
 • Wanneer proforma & offerte aanvraag gelijk zijn zal deze automatisch gecontroleerd zijn.
Basisgegevens
 • Bij het instellen van een tijdelijke verhuurlocatie wordt gecontroleerd of het voertuig nog beschikbaar is.
Communicatie
 • Communicatieportaal toont nu ook systeem verstuurde mails (#8180)
Documenten
 • Werkkaart neemt geen 2 pagina’s meer in wanneer er geen opvolgdatums getoond worden
 • Facturen trailerverhuur aanpassen
 • Layout werkkaart voor opvolgdatums werd geoptimaliseerd (#8201)
 • Bij versturen document wordt terug een e-mailadres voorgesteld (#8222)
Onderhoudscontracten
 • Contractduur is standaard 24 maanden (#8769)
Planning
 • Er werd een oplossing voorzien waarbij het wijzigen van een werknemer resulteerde in niet meer zichtbaar zijn op de planning
 • Mailen van planorder naar leverancier kan nu ook met meerdere dezelfde plancodes
Signalisaties
 • Signaal afwerken manueel op weken parameter telt maanden i.p.v. weken.
 • Afwerken van een geautomatiseerde signaal op basis van weken wordt niet meer aanzien als een manueel signaal
Voorraad
 • Lege voorraadregels kunnen terug automatisch verwijderd worden bij verplaatsen.
Externe Koppelingen
 • Netto prijzen via TopMotive koppelingen worden nu gebruikt i.p.v. Bruto prijzen
Werkplaats
 • Interne opmerking uit planorder komt nu ook in de interne opmerking van de werkkaart terecht
 • Tijdsregistratie teller houdt geen rekening meer met verwijderende registraties (#8264)
 • Bij voertuigen met leeg vlootnummer kunnen interne toonbankverkopen zonder problemen gemaakt worden (#8188)
 • Link naar volledige signaallijst uit planning-tabblad werkkaart werkt terug. (#8087)
 • Layout verschuift niet meer met grote tekstblokken (#6953)