2019.2.1

Basisgegevens

 • Aanmaken van een nieuwe klant vanaf een nieuw voertuigpaspoort is nu mogelijk via het ‘mannetje’ (#10850)
 • Filteroptie ‘bevat niet’ werd toegevoegd aan de signalisatie- en werkorder-lijst
 • Een werkkaart kan aangemaakt worden vanaf het overzicht van de contacten   (#10079)
 • Een voertuig kan gelinkt worden aan meerdere contactpersonen via het overzicht van de voertuigen   

Beheer

 • Sommige startpagina’s konden niet worden bewaard: werd opgelost    (#10851)

Documenten    

 • De plantijden staan nu ook op de werkkaart-afdruk       
 • In het geval van specifieke Btw-tarieven worden ook de nodige wet-artikels vermeldt  
 • Bij sommige klanten kon een voertuig-verkoop-factuur niet altijd geopend worden, dit is opgelost               (#10977)
 • Verstuurde documenten vanuit WACS worden opnieuw bewaard op de werkkaart ter archief    (#10793)
 • Bestelbonnen zonder voertuig worden nu ook volledig afgedrukt            (#10875)
 • Probleem met bijlages bij het versturen werd opgelost (#10843)
 • Bij het versturen van documenten werden soms alle standaard-geadresseerde gebruikt i.p.v. de geselecteerde               (#10844)
 • Betalingsherinnering document toont geen fout meer bij klanten met ‘vreemde’ tekens in de naam               (#10844)

Facturatie          

 • Er werd een grootboekrekening-matrix voorzien om de mogelijkheid te bieden aan complexe grootboekrekeningstructuren  
 • Voor alle type dossiers is nu een ordertype van toepassing m.n. om beter te kunnen koppelen met boekhouding. Vraag naar support indien u hier problemen ondervindt
 • Vanaf heden kan men zelf de factuurnummering beheren via het overzicht van de facturen. Bv bij een nieuwe telling bij het nieuwe jaar           

Koppelingen    

 • Bij sommige webshop koppelingen werd de winkelwagen niet geïmporteerd wanneer een artikel geen prijs had        (#10917)
 • B.Alert – losgekoppelde voertuigen / chauffeurs worden nu leeggemaakt wanneer van toepassing (#10839)
 • RDW -Het datum formaat bij RDW werd aangepast en wordt nu correct opgevangen    (#10718)
 • Wijlhuizen: Het is mogelijk je winkelmandje te vullen via onze aankoopmodule


Planning            

 • De werking van de ‘only unique assets’-parameter werd geoptimaliseerd zonder contactcontrole (#10729)
 • Orders splitsen zorgde soms voor details die niet meer zichtbaar waren, dit werd opgelost.        (#10797)
 • Van status VOERTUIG UIT naar status AFGEWERKT werkte niet steeds bij omgevingen waar alle statussen steeds beschikbaar zijn (#10852)
 • Bij het verwijderen van een werknemer worden ook al zijn toekomstige beschikbaarheden verwijderd (#10728)
 • C1902-075 Extra veld werd voorzien in order entry die de algemene opmerkingen op de werkkaart opvult i.p.v. leveranciersopmerking    
 • Wanneer een planorder verwijderd wordt die gelinkt is aan een verhuur wordt deze koppeling ook verwijderd               (#10163)

Voertuigverkoop           

 • Bij de verkoop van een voertuigen kunnen nu ook diensten en artikelen mee verkocht worden en op dezelfde factuur geplaatst worden           
 • Bij de verkoop van een voertuig kan men de overname van een voertuig koppelen en zichtbaar maken op de factuur als ‘korting’        
 • Bij de verkoop van een voertuig is het nu ook mogelijk een specifieke factuurdatum te kiezen  

Werkplaats       

 • Infovelden tussen plan en service orders worden in beide richtingen gesynchroniseerd (#10710)
 • Yardcheck-lijst kan terug geopend worden         (#10708)
 • Werkkaarten kopiëren met pakket-artikelen kan nu ook               (#10037)
 • De ‘directe factuur’ knop is nu direct beschikbaar op de toonbank verkoop i.p.v. te moeten vernieuwen (#10599)

Einde service knop kan niet nog eens geklikt worden wanneer dit al gebeurd is. Bv bij meerdere open werkkaarten