2019.2.2

Aankoop            

 • Aanpassing i.v.m. H24 purchase               (#7423)

Algemeen         

 • Er is een externe view beschikbaar gemaakt voor de uitzonderingen     

API        

 • External invoices API aanvaard geen dubbels meer         (#10949)
 • Klant kan inactive gezet worden via service       

Basisgegevens

 • Aan & Verkoopprijs van het artikel is nu zichtbaar op het overzicht         (#1037)
 • Het itemprijsoverzicht is nu gesorteerd op Code             
 • De onderwerpen van de emails zijn nu logischer gestructureerd             
 • Artikelen kunnen toegevoegd worden aan artikelgroepen          

Documenten    

 • Langere stocklocaties komen nu ook goed op de stickers              (#10740)
 • Groepsafdruk voor werkkaarten is terug beschikbaar     (#11021)
 • OS werkkaart nummers worden nu steeds op dezelfde manier getoond (#11051)
 • Factuurbeschrijving is nu ook beschikbaar bij voertuig verkoop (#11107)
 • Opvullen van emaildressen in documentserver houd nu ook rekening met komma’s       (#11127)
 • Initialen staan nu ook op de truck- werkkaart   

Externe Koppelingen   

 • Venice export zou niet meer mogen time-outen              (#11030)
 • bAlert – een voertuig gekoppeld aan zichzelf is eigenlijk niet gekoppeld.               (#11138)

Facturatie          

 • Verschillen in BTW bepaling creditnota’s <> facturen werden opgelost  (#11084)
 • Er zijn extra betaalwijzen toegevoegd aan de selectielijst            
 • Factuurdetails tonen nu de effectieve factuurdatum i.p.v. de creatiedatum       
 • Er is een uitgebreide Matrix voor grootboekrekeningen beschikbaar gesteld. ( contacteer ons voor implementatie )              

Planning            

 • Er is validatie toegevoegd bij het koppelen van werkschema’s aan werknemers (#10622)
 • Refreshknop is bij de timesheets nu steeds beschikbaar               (#11001)
 • Read-only gebruikers kunnen niet meer via het menu slepen     (#11073)
 • Referentie is toegevoegd aan de mouse-over van de dagplanning            (#11092)
 • Aanmaakdatum en interne opmerkingen is toegevoegd aan de kolomselectie voor planorders 

POS      

 • Fout bij ophalen telefoonnummer van trekker werd opgelost    (#10997)
 • Klantdetails terug zichtbaar na selectie klant POS case   (#11190)
 • facturatieproces POS werd aangepast  

Verhuur             

 • Document wordt nu ook direct inzichtelijk bij nieuwe voertuigen na aanmaken contract               (#10952)
 • Datumfilters werden geoptimaliseerd op het overzicht
 • Er is een verschil gemaakt tussen goedgekeurde bulkverhuren met of zonder selectie  
 • Geboortedatum is beschikbaar gesteld op het overzicht              
 • Halvedagprijs met precies 4u wordt nu correct berekend           
 • Mailen van een bulkverhuur geeft geen foutmelding meer        
 • Verhuurfilter suggesties worden opgevuld ( nodata melding )   
 • Via bulkverhuur kunnen nu ook artikelen en waarborgen worden toegevoegd 
 • Wanneer klantgegevens via verhuur worden aangevuld op om het even welke manier wordt ook het paspoort via de mapping mee opgevuld 

Verkoop             

 • Totaalbedrag inc btw worden niet meer herberekend en dus afgerond met cent-verschillen (#10714)

Export 

 • Er is een export beschikbaar gemaakt voor de uitzonderingen  

Werkplaats       

 • Het is mogelijk meerdere binnenkomsten op één werkkaart te registreren voor het btw-register            
 • Werkkaart totalen worden  herberekend na het verplaatsen van een OS artikel (#11094)
 • Bij OS-artikelen is een aparte parameter voorzien ‘automated’ nummers te gebruiken 

Mogelijk maken op per klant/budgettype/shop een korting in te stellen (P budgettype discount)