2019.2.3

Aankoop            

 • Zoeken op item code in aankoopdetailoverzicht werd geoptimaliseerd (#11184)
 • Aanpassing i.v.m. H24 purchase (#7423)
 • Afdeling / magazijn wordt automatisch opgevuld indien een default werd ingesteld      

APP      

 • De taal van de foto-app zal zich vanaf heden aanpassen aan de taal van het toestel       

Assetverkoop  

 • Wagenverkopen werden soms afgerond op 1 cent waardoor ronde getallen niet steeds mogelijk waren (#10714)
 • Een voertuig die in eigen stock zit kan niet meer verwijderd worden (#11226)
 • Wagenverkoop kan niet meer dubbel worden aangemaakt (#11390)
 • De kilometerstand wordt bij de verkoop eerst opgehaald en kan worden aangepast

Basisgegevens

 • Beheer van waardes uit selectielijsten moet niet meer manueel gerefreshed worden    (#10841)
 • Korting-bepaling was voor specifieke klanten niet correct  (#11182)
 • Aanpassen van de prijzen werkte niet altijd (#11404)
 • Wanneer een artikel aangemaakt wordt, zal een melding worden gegeven wanneer de code al bestaat,
 • Assettypes zijn vanaf heden alfabetisch gesorteerd
 • Werknemer codes moeten vanaf heden uniek zijn         

Exports

 • Alle boekhoud-exports werden geoptimaliseerd i.c.m. grootboekrekening matrices        (#11276)

Externe Koppelingen   

 • Afrondingen naar ExactOnline worden vanaf nu correct verwerkt            (#10967)
 • Er werd een interface met het MRT-platform voorzien. Contacteer ons voor meer info.

Facturatie          

 • BTW marge bepaling werd aangepast voor NL zoals BE  (#10739)
 • Bij het maken van een creditnota werd de BTW niet steeds correct verwerkt     (#11155)
 • Verschillen tussen export Venice en WACS werden opgelost      (#11251)
 • Betaalwijze bankcheque werd toegevoegd aan het factuuroverzicht      (#11405)
 • Het is nu mogelijk om een afwijkend btw-tarief voor verhuur te gebruiken        
 • Op de factuurdetails zijn extra filtermogelijkheden beschikbaar gesteld
 • Grootboekrekeningen voor Assets kunnen nu via de interface beheerd worden

Onderhoudscontracten

 • Aantal assen wordt altijd 3 opgehaald – contracten         (#11366)
 • Er is een contractdocument beschikbaar gesteld             
 • Contractscherm uitbreiden met een aantal extra eigenschappen            
 • Indexerings-mogelijkheden werden toegevoegd aan onderhoudscontracten     
 • Productgroepen werden aan de contracten toegevoegd

Planning            

 • Planorders of andere zaken gerelateerd aan een gefactureerde werkkaart kunnen niet meer verwijderd worden (#10415)
 • Wanneer een werknemer geen volledige maand werkt zal deze toch steeds getoond worden    (#10889)
 • Er werd een oplossing voorzien waarbij soms regels zichtbaar bleven op de afdruk t.o.v. de fiche (#11415)
 • Status resetten zorgt niet meer voor problemen (#11218)
 • Er is een grotere weergave voor de kaartjes op de dagplanning beschikbaar gemaakt   
 • Vanaf de planorder-lijst is een directe link naar de gerelateerde werkkaart beschikbaar gesteld

Signalisatielijst

 • Bij afwerken van signalen die na elkaar vallen en nog beschikbaar zijn worden deze nu correct afgewerkt (#11490)
 • Ordertype kan nu al gekozen worden vanaf het maken  van het planorder          

Verhuur             

 • Wanneer een voertuig over meerdere afdelingen beschikbaar is worden de verhuren nu ook in alle afdelingen getoond              (#11470)
 • Bulk-item totaal worden nu ook verrekend in het totaal               
 • BULK-RES contracten die SIGNED zijn hebben nu de optie ASSETS TOEWIJZEN   
 • Een afgewerkt verhuur-contract kan gereset worden mits de nodige rechten
 • Korting op de bulk regels worden nu ook verreken        
 • Wanneer een Verhuur offerte via mail verstuurd is, is de pdf beschikbaar bij de bijlages              
 • Wanneer klantgegevens via verhuur worden aangevuld op om het even welke manier moet ook het paspoort via de mapping mee opgevuld worden

POS      

 • Intern bedrijf is nu een extern bedrijf in POS      (#10974)
 • Wanneer eigen trekker komt het mobiel nummer uit paspoort, anders moet de opgeslagen waarden gebruikt worden (#11392)
 • Telefoonnummer op POS fax klopt terug             (#11364)

Documenten    

 • Return path werd aangepast naar de verzender van de mail        (#11438)
 • De lay-out van de barcode sticker is aangepast zodat zowel lange omschrijvingen als lange stocklocaties mogelijk zijn     
 • Report parameters zijn nu ook vertaald in de taal van de gebruiker        

Scanners            

 • Het is niet meer mogelijk om te scannen op een werkkaart die gearchiveerd en/of gefactureerd is (#11253)

Voorraad

 • Wanneer een plancode verwijderd wordt vanuit het planorder worden de gereserveerde voorraden ook gereset (#11185)

Tijdregistraties

 • Splitsen van tijdregistraties neemt activiteit neemt nu de activiteit over               (#11317)

Werkplaats       

 • de BTW lijst kan opnieuw geëxporteerd worden              (#11210)
 • Toevoegen aan een chauffeursuitgifte werkt terug         (#11265)
 • Directe factuur opent nu altijd direct na aanmaken         (#11268)
 • Geblokkeerde werkkaarten kunnen niet meer omzeild worden door refreshen (#11395)
 • In sommige gevallen werd de som dubbel gemaakt – dit werd opgelost (#11454)
 • Ook bij externe werkkaarten zijn er nu ordertypes beschikbaar voor correcte financiële verwerking (#11464)
 • Een extra planningscode toevoegen zonder artikel kan nu rechtstreeks via het service order scherm     
 • Er werd een standaard Type order beschikbaar gesteld
 • Indien een werkkaart gefactureerd is,  kan vanaf heden de factuur geopend worden via het contextmenu op het overzicht    
 • De reparatiedatum is vanaf nu beschikbaar als kolom op het serviceorderoverzicht