2019.3.1

Aankoop            

 • Facturen werden niet steeds overgebracht naar de budgetmodule         (#10985)
 • Afdeling wordt nu automatisch opgevuld als een default werd gekozen
 • Het is mogelijk om automatisch een levering & factuur te genereren op basis van een order ( Parameter )
 • Bij het versturen van een proforma bij vlootbeheer werden deze niet steeds volledig verwerkt

Algemeen         

 • Een shop kan vanaf heden toegekend worden aan één of meerdere modules   

API        

 • C1906-006 – API aanpassing zodat enkel meegestuurde waardes voor een update zorgen            (#11624)

Basisgegevens

 • Verwijderde budgettypes kunnen niet meer gekoppeld worden aan artikelen    (#10722)
 • Voor klanten werd een nieuw scherm beschikbaar gesteld waarbij het paspoort naar de achtergrond werd verschoven       

Documenten    

 • Mailen van bestelbonnen  lukte niet steeds       (#11568)
 • Bij de verkoop van extra artikelen staat nu ook de  eventueel aangepaste omschrijving op de factuur (#11618)
 • Bij het versturen van een betaalherinnering is de factuur steeds als 2de pagina beschikbaar (#11697, 11745)
 • Indien een PO nummer op de werkkaart werd toegevoegd wordt deze nu ook de factuur afgedrukt (#11769)

Exports

 • Creditnota’s worden nu correct in de OHW-export geplaatst      (#11441)

Externe Koppelingen   

 • Wijlhuizen: Het is nu mogelijk om de pakbon in te lezen en een levering te maken         
 • Salto: artikelen zonder code zorgden vaak  voor problemen, dit werd aangepakt              (#11561)

Facturatie          

 • De OGM is nu steeds uniek ook bij bedrijven met meerdere factuurnummeringen          (#11618)
 • Bij sommige creditnota’s werd soms anders afgerond dan op de factuur , dit werd gelijkgetrokken (#11696)
 • Het factuuroverzicht wordt automatisch op laatste gemaakte factuur gesorteerd            (#10573)
 • Het beheer van de Shops i.c.m. de facturatie gegevens werd geoptimaliseerd en kan volledig in de applicatie gebeuren          

Gebruikersbeheer         

 • Bij aanpassen van een bestaande gebruiker kwam soms onterecht de melding dat de gebruikersnaam al bestond             
 • Bij kopiëren van gebruikers wordt ook de naam correct aangepast          (#11611

Imports              

 • Via importeren is het niet meer mogelijk om ‘niet-materiaal’ aan het magazijn toe te voegen    

OLP       

 • De online capaciteits-berekening werd geoptimaliseerd               (#11511
 • Bij een nieuwe klant die via de online aanvraag aangemaakt werd, wordt nu een volledig klantfiche opgemaakt       

Planning            

 • Planorder-overzicht: de afdeling filter werd geoptimaliseerd     
 • Bij het verslepen van langdurige opdrachten worden de tijden nu correct verwerkt        (#11670)
 • Een gefactureerd order kan niet meer via de planning te resetten alsnog verwijderd worden     (#10415)
 • Afdelingen zijn terug beschikbaar in het planorder-overzicht     (#11633)
 • Bij het maken van een order die van de online planning komt kan meteen de shop worden gekozen     

POS      

 • Het mobiel nummer van de trekker komt nu vanaf de juiste plaats          (#11392)
 • Telefoonnummer op POS fax klopt niet (#11364)

Scanners            

 • Er werd een extra controle toegevoegd wat scannen op ‘niet-materiaal’ onmogelijk maakt          (#11737)

Signalisatielijst

 • De headers van een contact zijn nu beschikbaar als kolommen in de signaallijst
 • Vanaf heden worden signalen die bijna vervallen ( halve range ) in het oranje getoond

Tabletmodule 

 • De touchscreen module werd geoptimaliseerd voor tablets en heeft heel wat nieuwe opties gekregen.               
 • Er kunnen fotos gemaakt worden en gelinkt worden aan de werkkaart 
 • Tijdsregistraties en klaarmelden van het order 
 • Logins worden bewaard en kunnen via QR-code opgestart worden        
 • Stockbewegingen kunnen geregistreerd worden op basis van de RES-kolom      

Tijdsregistraties

 • De bepaling van PE’s kan nu opgebouwd worden aan de hand van twee criteria. PE/uur , PE/arbeidsartikel (#11709)

Toonbankverkoop         

 • Het overzicht van de toonbankverkopen werd geoptimaliseerd               

Verhuur             

 • Het verhuurdocument wordt nu steeds bij aanmaak direct beschikbaar gesteld (#11648)
 • Een afgewerkt verhuur-contract kan worden gereset ( parameter )        
 • Vanaf de bulkverhuur kan meteen een klant worden aangemaakt.         
 • Het is mogelijk waarborgen & betalingen te registreren samen met het factureren en crediteren hiervan           

Voertuigverkoop           

 • Marge bepaling naar het buitenland werd correct beschikbaar gesteld  (#11489)
 • Garantie wordt nu ook bij aanpassen bewaard (#11689)
 • De kilometerstand wordt bij de verkoop opgehaald uit het paspoort      (#11690)
 • Vanaf de stocklijst is vanaf heden een Aankoopborderel-document beschikbaar             
 • Bij het maken van een voertuig-aankoop wordt de foto nu steeds bewaard       
 • Bij invoer van een nieuw voertuig in de stock wordt ook gevraagd deze aan het BTW-register toe te voegen en bij verkoop uit te schrijven        
 • De leverancier kan als kolom toevoegen worden aan de stock-overzicht             
 • Facturatie van een wagen verloopt nu steeds via een offerte-document ter controle om fouten te vermijden   

Voorraad           

 • Per einde maand wordt vanaf heden een kopie van de voorraad genomen ter archief en historie.           

Werkplaats       

 • Nieuw artikel maken via werkkaart op een nieuwe planningscode neemt planningcsode niet mee          
 • Shops moeten per module wel of niet beschikbaar kunnen gesteld worden.      
 • Door een dubbele berekening kreeg men soms een ‘Oops-melding’ in de werkkaart       (#11454)
 • Wanneer het gerelateerde order in ongepland staat wordt nu ook geen datum meer getoond op de afdruk (#11667)
 • Na acceptatie van een offerte worden de details nu vernieuwd (#11695)
 • Bij wijzigen van de facturatieklant werden de prijzen niet steeds correct veranderd        (#11700)
 • Car-pass controle op vorige werkkaarten houdt nu geen rekening meer met eventuele toonbank-verkopen aan hetzelfde voertuig gerelateerd       
 • Het blokkeren en de-blokkeren van een werkkaart werd geoptimaliseerd           
 • Indien het voertuig op een plan-of service order wordt gewijzigd worden deze ook gewijzigd op het gerelateerde plan-of serviceorder