2019.3.2

Algemeen

 • Op de pagina’s werden help knoppen voorzien

Aankoop            

 • De totalen op het aankoop overzicht worden nu steeds berekent            (#12028)
 • De aanmaker & aanpasser zijn nu beschikbaar op de overzichten van de aankoop           (#10971)
 • De bijlages bij de aankoop  worden nu correct opgehaald            (#12015)

Basisgegevens

 • Het verwijderen van assets zal op basis van een parameter controleren op openstaande kaarten               (#11992,11819)
 • Het is niet meer mogelijk een contact ‘per ongeluk’ twee keer aan te maken      (#11870)
 • Het nieuwe contactscherm is nu ook beschikbaar via Internet Explorer
 • Geavanceerd filteren op voertuigen kan nu met meerdere variabelen  
 • Het prijsveld van artikelen moet nu ook werken op Apple computers    

Documenten    

 • De Voertuigverkoop – proforma documenten tonen nu steeds de correcte bedrijfsgegevens       (#11925)
 • Wanneer 0% op voorcalculatie geen tekst meer tonen  (#12069)
 • De aanmaker is nu zichtbaar op de werkkaart    (#11943)
 • Bij toonbankverkoopfacturen staat het PO-OP nummer niet meer dubbel           (#11769)
 • Er werd een parameter voorzien om de OGM al dan niet te tonen op voertuigfacturen (#11955)
 • Het offertedocument voor wagenverkoop toont nu de correcte btw of marge verdelingen          (#11904)

Exporteren       

 • Het exporteren van contacten werd aangepast naar de nieuwe velden

Facturatie          

 • Toevoegen betaling aan een onvolledige betaling zorgt niet meer voor een fout               (#11907, 11935)
 • Bij herfacturatie van een toonbankverkoop kan de header terug aangepast worden       (#11885)
 • De invoer van grootboekrekeningen voor zowel truetype & groep is niet meer mogelijk (#11833)
 • De factuurdetails worden standaard gesorteerd op creatiemoment, de laatste staat steeds bovenaan  

Importeren       

 • De klant import werd aangepast naar de nieuwe vaste velden  

Koppelingen    

 • Kort na elkaar informatie ophalen bij Salto is nu mogelijk             (#12033)
 • Als er problemen zijn bij Car-Pass zal dit niet meer blokkerend werken voor WACS gebruikers   (#12042)
 • Bij het exporteren naar Vero worden de geëxporteerde facturen als ‘geboekt’ gezet     

Planning            

 • Bij het aanpassen van in / uit tijden van een planorder zal de planning mee aanpassen zolang er geen status actief is
 • De werkkaarten met voorblad zijn nu ook aangepast aan de nieuwe contactvelden        (#12105)
 • Bij het koppelen van een werkschema aan een nieuwe medewerker lukte dit niet steeds             (#11880)
 • Maken van een plan of werkkaart order vanaf de signaallijst werd tot één functie herleidt          
 • Sommige werkkaarten konden niet worden afgeprint   (#11891)
 • Bij aanmaken planorder van de nieuwe contacten werd niet steeds de juiste gekozen   (#11881)
 • Er werd een recht toegevoegd om het maken van uitzonderingen te kunnen afschermen           
 • Telefoonnummer van het planorder werd telkens overschreven door deze uit het paspoort        (#11989)
 • Bij editeren planorder komt icoon voor bijlage niet bij de planningscode, maar als je deze toevoegt in de edit, komt deze er dan opnieuw bij.  (#12048)
 • Resetten van een afgewerkt planorder is terug mogelijk wanneer je enkel gebruik maakt van de planningsmodule            (#11944)

POS      

 • Enkel telefoonnummers van 99100 trekkers mogen uit het paspoort van het voertuig komen.   (#11785)

Signalisatielijst

 • Het werkkaartnummer is nu aanklikbaar op het overzicht           

Tabletmodule 

 • De tabletmodule kan ook via de computer benaderd worden om foto’s toe te voegen  
 • De tabletmodule werd verder uitgebreid            
 • De tabletmodule is nu in andere talen beschikbaar        
 • Ook niet toegewezen orders zijn nu beschikbaar voor de monteurs        
 • De ‘gescande’ aantallen kunnen nu gewijzigd worden door de monteurs             
 • Todo lijsten zijn nu ook beschikbaar       (#12044)

Verhuur             

 • De initiële grote van het verhuur formulier is wat groter gemaakt om scrollbars te vermijden    (#11969)
 • Wagenverkoop

Wagenverkoop

 • proforma houd nu ook rekening met afwijkende btw code op extra artikels        (#11981)
 • Er wordt op voorhand gecontroleerd of er een btw tarief beschikbaar is om te factureren            (#12082)
 • Het garantieveld kan gewijzigd worden tot dat de factuur gemaakt is     (#11937)
 • Een verkochte wagen zal automatisch zijn ‘verkoop’ status verwijderd krijgen   (#11866)

Werkplaats       

 • Soms werd de klaar voor afhalen mail niet verstuurd, dit werd opgelost               (#11789)
 • Bij kopiëren van een werkkaart wordt de ‘kopieerder’ als creator ingevuld         
 • Voor facturatie kan plaatsvinden is een validatie van de gegevens ingevoerd    
 • Bij het maken van een werkkaart zullen ‘standaard’ planningscodes automatisch worden toegevoegd  
 • Vanuit de paspoorten kunnen opnieuw werkkaarten gemaakt worden (#12060)
 • Planningscodes kunnen nu zonder artikelen via de werkkaart worden toegevoegd          (#11910)
 • Het mogelijk maken om te kunnen zoeken op chassisnummer in het + Werkkaart scherm           
 • EAN / barcodes codes die uit de webshops komen worden niet meer dubbel aangemaakt