2019.4.2

Aankoop            

 • Een aankoopdocument kan niet meer dubbel geaccepteerd worden via meerdere tabbladen (#12839)
 • Acceptatie scherm werd niet steeds gesloten (#13319)

Algemeen         

 • Bij het kopiëren van een gebruiker werd de naam niet vervangen (#13452)

Basisgegevens

 • Sommige contacten waren niet steeds beschikbaar via de gerelateerde contacten (#13366)
 • Een auto die in de wagenverkoop zit kan niet meer worden gedeactiveerd (#13462)

Chauffeursuitgifte        

 • Ook pakketartikelen kunnen uitgegeven worden (#13303)

Documenten    

 • De picklist van de toonbank werd niet steeds goed weergegeven (#13313)
 • Bij het versturen van het document wordt nu het emailadres van de klant opgehaald (#13414)
 • Het land van de klant zal nu vertaald worden (#13560)

Facturatie          

 • Bij crediteren van een groepsfactuur wordt de onderverdeling nu behouden (#13329)
 • Crediteren en her-factureren werd geoptimaliseerd (#13416)

Fietsverhuur    

 • Verlengen van contracten werd geoptimaliseerd
 • De status filter op het overzicht ‘ALL’ toont nu ook de getekende contracten

Koppelingen    

 • Exporteren naar Venice verloopt nu in de volgorde van facturatie (#13033)
 • Ook het land van de klant wordt nu mee geëxporteerd (#13282)
 • CarDNA kan vanaf heden in het Frans worden opgevraagd
 • Er werd een Adsolut – XML koppeling voorzien
 • Expert M+ exports maken nu ook gebruik van de grootboekrekening matrix
 • EVHC F2 – Walkaround checks zijn nu ook beschikbaar

Magazijn            

 • Door scanningen verloopt de gereserveerde voorraad nu ook steeds op dezelfde wijze (#13057)
 • Kenteken & vlootnummer is beschikbaar om toe te voegen aan de magazijnbeweging-overzicht

Online afspraken           

 • Het matchen van de nummerplaten houdt nu geen rekening meer met speciale tekens (#13368)
 • Vertalingen werden uitgebreid

Planning            

 • Enkele problemen via geavanceerd plannen werden opgelost (#13256)
 • Voertuig in & uit tijden bij het verslepen van een orderticket op dagplanning moeten nu gerespecteerd worden
 • Dubbele reservaties op vervangwagens zijn niet meer mogelijk door specifieke sleepacties (#13250)
 • Aanmaken van een planorder via de contactlijst gaat nu steeds de juiste klant hanteren (#13352)
 • De volgorde van vervangwagens is doorheen alle modules gelijkgesteld (#13455)
 • Zoeken op het planbord op klantnaam werd geoptimaliseerd

Scanners            

 • Stocktellingen via de scanners werden geoptimaliseerd (#12981)
 • De totaalkolom op de bewegingen toont steeds de waarde voor de beweging nu ook via de scanners (#13448)

Signalisatielijst

 • Wanneer een openstaande taak via de werkkaart wordt toegevoegd zal de status van het signaal mee aangepast worden (#12677)

Verhuur             

 • Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker zijn de kleuren in de verhuurplanning nu opgevuld (#13293)
 • Bij afwerken van een verhuur wordt geen leeg tabblad meer geopend (#13507)
 • Afgewerkte verhuurdocumenten worden transparant weergegeven en zorgen zo voor een beter contrast met actieve (#13512)

Voertuigverkoop           

 • marge’ optie word nu steeds overgenomen van de registratie in de aankoop (#13550)

Werkplaats       

 • Zoeken op speciale tekens zorgt niet meer voor problemen (#12614)
 • Het is niet meer mogelijk om via directe facturatie dubbele facturen te maken (#12996)
 • 3 decimalen worden enkel getoond in het detail wanneer van toepassing
 • Controle verplichte contactvelden gebeurt nu op ‘facturatie aan’ van de werkkaart (#13058)
 • Een werkkaart kan nu gedeeltelijk gekopieerd worden door de te kopiëren regels aan te vinken (#13381)
 • Externe koppelingen zijn nu niet meer beschikbaar na facturatie