2019.4.3

Aankoop            

 • Totaalbedragen worden nu steeds goed berekend op het overzicht bij aanpassingen (#13727)
 • Vanaf heden worden brutoprijzen met korting gehanteerd in de aankoop
 • Importeren in de aankoopmodule kan nu ook zonder prijs waarbij de gekende aankoopprijs zal gebruikt worden
 • Brutorpijzen kunnen indien gewenst overgenomen worden als verkoopprijs voor het artikel ( parameter )

Basisgegevens

 • Wanneer voertuiggegevens worden aangepast, zal dit enkel effect hebben op nog niet afgewerkte werkkaarten (#13597)
 • In het relatiescherm worden geen gedesactiveerde contacten meer getoond (#13639)
 • Opslaan & nieuw is nu ook bruikbaar bij contact-creatie (#13726)
 • Een contact kan niet meer worden gedesactiveerd wanneer er nog openstaande werkkaarten aan gelinkt zijn (#13786)

Communicatie

 • SMS-templates zijn nu beschikbaar overheen gebruikers
 • SMS’en is nu mogelijk vanaf de werkkaart
 • SMS’en is nu mogelijk vanaf het overzicht van de assets
 • SMS’en is nu mogelijk vanaf het overzicht van de contacten
 • SMS’en is nu mogelijk vanaf het overzicht van de werkkaarten

Documenten    

 • Wanneer een enter in de omschrijving staat zal dit op de pickbon niet als extra regel getoond worden
 • Bij wijziging parameters groepsafdruk werkkaart, wordt de eerste werkkaart niet meer herhaalt (#13679)
 • Het ‘afgeronde’ bedrag is nu daadwerkelijk afgerond (#13836)
 • De afrondboodschap wordt slechts één keer getoond ongeacht het aantal btw-codes (#13844)
 • Aankoopdocument werd geoptimaliseerd

Facturatie          

 • [I1911-411] Automatisch door factureren houdt nu rekening met korting (#13655)
 • Creditnota’s kunnen nu probleemloos als “betaald” gezet worden (#13680)
 • Bij herfacturatie & credit worden alle omschrijvingen nu ook mee gekopieerd (#13681)
 • Bij herfacturatie zal de reparatiedatum overgenomen worden van de originele werkkaart (#13757)
 • Betalingen worden als ‘voldaan’ aanzien bij een maximale afwijking van 2 cent bij Cashbetalingen

 

Fietsverhuur    

 • Een afwijkende dagprijs na één week is nu ook mogelijk in de prijzenmodule (#12229)
 • Een subcontract zal alleen gemaakt worden wanneer het contract reeds gefactureerd is (#13600)
 • Alle Gekozen/gereserveerde assets zijn nu op het document zichtbaar (#13603)
 • Onderhoudsbeurten op einde verhuur worden niet meer getoond (#13604)
 • Na het toewijzen van een fiets aan een contract zal dezen niet meer van INVOICED naar status SIGNED verspringen (#13693)
 • Bij het afwerken van een contract wordt er een factuur en een werkkaart gemaakt. (#13764)
 • Extra info ( telefoon e.d. ) werd toegevoegd aan de pick/leverings bon (#13749)
 • De originele ID van subcontracten is nu ook zichtbaar op het overzicht

Koppelingen    

 • MRT: Er zijn geen problemen meer met ‘lange’ klantnamen bij de koppeling (#13827)
 • Doyen/Salto: Via de koppelingen zullen geen ‘dubbele’ artikelen meer aangemaakt worden (#13828)
 • Theeuwissen e.a. : indien de aankoopprijs beschikbaar is wordt deze nu bewaard op het artikel

Monteursscherm           

 • Het is nu mogelijk artikelen met negatieve stockwaarde af te boeken

Onderhoudscontracten

 • [I1911-633] Contract offsets percentages kunnen nu decimaal ingevuld worden (#13730)

Planning            

 • Bewaren van een planorder werkt terug vanaf de werkkaart
 • Uitzonderingen kunnen nu ook in fullscreen-modus beheert worden (#13526)
 • Het menu van elke order kan nu geopend worden door te rechtsklikken op het order (#13555)
 • Planorders vanaf het paspoort maken is terug mogelijk (#13694)
 • Verplaatsen van ongeplande taken gemaakt via werkkaart kunnen nu mee gepland worden (#13702)
 • Een planorder kan nu meerdere signalen met dezelfde planningscode verwerken (#13718)
 • Alle waardes op het paspoort zijn nu ook zichtbaar in monteurs-applicatie (#13746)
 • Wanneer een planningscode 0 uur aangepaste duur toegekend krijgt wordt deze nu ook gebruikt voor de capaciteit (#13779)

Scanners            

 • Het is niet meer mogelijk via de scanners een stocklocatie met negatieve waarde te verwijderen (#13729)
 • Scanresultaat is terug zichtbaar (#13756)

Signalisatielijst

 • Rechtermuisknop bij signalisatielijst is terug beschikbaar in Internet Explorer (#16684)

Toonbankverkoop         

 • De Actual hoeveelheid is nu ook beschikbaar op het overzicht van de toonbankverkopen
 • Factureren van interne toonbankverkopen is terug mogelijk
 • Toonbankverkopen kunnen nu ook gekopieerd worden
 • Na directe facturatie van een toonbankverkoop ververst het submenu nu correct

Verhuur             

 • Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker zijn de kleuren in de verhuurplanning nu reeds opgevuld (#13293)
 • Het is nu mogelijk ‘aaneensluitende’ verhuur opdrachten te maken. Bv. Van 8:00 tot 9:00 en van 9:00 tot 10:00 i.p.v. 9:01 tot 10:00 (#13571)
 • EID gegevens kunnen nu ook via de planning in de verhuur gebruikt worden (#13857)
 • Tijdelijke locatie – verhuur/vervang heeft geen effect op orderentry of verhuur

Wagenverkoop

 • De datum van toevoegen aan de stock is nu ook beschikbaar op het overzicht (#13648)
 • Reeds verkochte voertuigen blijven vanaf nu beschikbaar via de stocklijst aan de hand van een standaard filter

Werkplaats       

 • Via de online kalender is het niet meer mogelijk aanvragen te doen met bestaande gebruiker-e-mails
 • Planningscode-blokken kunnen nu in hun geheel worden versleept om de volgorde te wijzigen
 • Positie werd toegevoegd aan de werkplaats-details export
 • De kilometerstanden worden nu overheen planorders , werkkaarten & paspoorten gesynchroniseerd