2020.1.1

Magazijn

Nieuw!

 • Vanaf de magazijnmodule zowel via de voorraadlijst & bewegingen is het nu mogelijk om artikelen aan te maken, prijzen te beheren en artikelen te beheren.

Aankoop

 • Aankoopprijzen worden terug goed bewaard na levering (#13898)
 • de Tab-toets kan terug gebruikt worden (#13980)
 • De automatische generatie van levering etc. is terug beschikbaar (#14082)
 • Invoeren kosten bij externe aankopen is terug beschikbaar (#14151)
 • Bij een levering kan terug gezocht worden op leverancierscodes (#14213)
 • Bij de vraag verkoopprijzen te bewaren, kan deze nu ook manueel aangepast worden

Assetverkoop

 • Aanpassen van een assetverkoop bewaard nu steeds alle aanpassingen (#13896)
 • Marge voor buitenlandse klant is nu ook zichtbaar op het proforma-document (#13896)

Basisgegevens

 • Het is mogelijk Doyen – artikelprijzen periodiek te laten importeren – Vraag ernaar
 • Vreemde tekens in voertuig velden worden nu steeds correct opgeslagen/opgehaald (#13894)
 • Contact icoon op het voertuigpaspoort kan nu gebruikt worden om een nieuwe klant maken (#13958)
 • Budgettype is nu zichtbaar in het prijzen overzicht (#14160)

Communicatie

 • In sommige situaties werden SMS’en dubbel verstuurd, dit is niet meer het geval (#13984)

Documenten

 • De volgorde van planningscodes is op de factuur nu steeds gelijk aan deze van de werkkaart (#14138)

Export 

 • Som van totale gewerkte uren toevoegen werd aan export 05.werkplaats-order details toegevoegd (#13780)

Facturatie

 • [I1911-411]Automatisch door factureren houd nu ook rekening met korting (#13655)
 • Grootboekrekening instellen op asset kan nu via de interface gebeuren

Koppelingen

 • Payable amount in UBL is nu het effectieve bedrag (#14268)
 • Ook de nettoprijs wordt nu opgehaald bij LKQ / Mijn grossier

Monteursscherm

 • Orders die via het monteurscherm gemaakt worden zijn nu ook zichtbaar op de dagplanning

Planning            

 • “Verstuur & Sluit” & “Verstuur & Nieuw” werd door “Opslaan & Sluit” & “Opslaan & Nieuw” vervangen
 • Verscheidene gemelde planning issues werden opgelost – zie tickets
 • Orders van andere locaties zijn niet meer zichtbaar zijn door het ‘uitlenen’ van een voertuig aan andere locatie.

Verhuur             

 • Oude prijs is nu zichtbaar bij het aanpassen van het contract (#12670)

Werkplaats       

 • Bij toevoegen van een pakket-artikel wordt het pakket-artikel zelf niet meer standaard toegevoegd
 • Bij kopiëren van een werkkaart worden nu ook tekstregels meegenomen (#13969)
 • De btwlijst kan terug naar PDF geëxporteerd worden (#14003)
 • De statusfilter op het overzicht werd duidelijker gemaakt (#14147)
 • kopiëren van een toonbank-verkoop werd geoptimaliseerd
 • Een artikel die extern wordt opgehaald kan nu een standaard stocklocatie worden toegewezen om zo te verbruiken