2020.31

Algemeen

  • De release notes worden nu automatisch op de startpagina getoond.

Facturatie

  • Het is niet meer mogelijk om prijsregels zonder gerelateerd artikel op manuele facturen toe te voegen

Planning

  • Bij gebruik van de popup-ongeplande taken verdwijnt nu ook de lege blok onderaan                 (#16588)

Signalisatielijst

  • Een signaal kan nu foutloos toegevoegd worden vanaf het opvolgdatumscherm

Verhuur

  • Visuele verhuurplanning toont nu steeds de juiste versie                 (#16377)
  • Verhuurcontracten die via de planning geïnitieerd werden krijgen nu meteen de juiste shop. Waardoor geen ‘shop-foutmelding’ meer kan voorvallen bij facturatie hiervan                 (#16594)
  • Verhuurfacturen worden nu op de correcte manier gecrediteerd