2020.32

Basisgegevens

 • Opvolgdata kunnen terug toegevoegd worden vanaf het paspoort 16746    (#16746)
 • Inmotiv gegevens gaat nu steeds de laatste gegevens ophalen in plaats van gecachde waardes

Externe Koppelingen   

 • Koppeling Theuwissen: Indien geen werkkaart referentie wordt gevonden zal toch de levering geboekt worden
 • De Winbooks koppeling werd geoptimaliseerd
 • Expert M+ exports neemt geen verwijderde regels meer in totalen
 • Ophalen van Theuwissen-pakbonnen is beschikbaar vanaf de productie omgeving
 • Eventuele debet/credit verschillen bij ExpertM+ exports mogen niet meer voorvallen                 (#16175)

Fietsverhuur    

 • Signed contracten aanpassen in de Fietsverhuur zorgt ervoor dat reeds gekoppelde assets ook gekoppeld blijven                 (#16412)

Monteursscherm           

 • Het is niet meer mogelijk OS artikelen van andere werkkaarten via het monteurscherm te boeken                (#16787)
 • Tijdsregistraties vanaf de tablet kunnen nu steeds nog verplaatst worden                 (#14807)

Planning

 • Orderdatums wijzigen zorgt er niet meer voor dat splitsingen ongedaan gemaakt worden in de parking (#16726)
 • Een taak toevoegen aan een gesplitst order komt niet toegewezen op startdatum in de toekomst of vandaag bij oude orders
 • Afwerken van gesplitste orders werd geoptimaliseerd                 (#16344)

Tijdsregistraties

 • Automatisch beëindigde tijdsregistraties kunnen niet meer voor een overlap zorgen (#16516)

Verhuur             

 • Visuele verhuurplanning toont nu steeds de juiste versie (#16377)

Werkplaats       

 • Verslepen van regels en vele aanpassingen op grote werkkaarten, mag niet meer voor een ‘Oops’-melding zorgen (#16391)