2020.34

Basisgegevens

 • Vertalingen bij werkschema’s werden geoptimaliseerd (#16784)

Documenten    

 • Emailadres van de klant wordt nu ook steeds ingevuld bij het mailen van een verhuurcontract
 • Bijlages zijn nu STEEDS beschikbaar bij factuur (#16760)

Externe Koppelingen   

 • Audagarage & EVHC worden voor security redenen vanaf nu in een apart tabblad geladen (#16882)
 • Cardna Extended tekst wordt niet meer beperkt in aantal karakters

Facturatie          

 • Volgorde van aangepaste factuurregels is nu ook gelijk op de afdruk (#16759)

Fietsverhuur    

 • Fietsverhuur facturen kunnen nu probleemloos gecrediteerd worden (#16883, 16864)
 • Wijzigen van Fietsverhuren kunnen nu steeds bewaard worden (#16830)
 • Fietsverhuur voor één maand toont nu het juiste bedrag (#16832)

Planning            

 • Door wijzigingen aan te brengen aan gesplitste half afgewerkte orders kunnen taken niet meer automatisch verplaatst worden
 • Het geavanceerd plannen van een VOLLEDIG order werd geoptimaliseerd
 • Bij verplaatsen van orders via geavanceerd, worden detailartikelen bewaard (#16382)

Verhuur             

 • Er kunnen geen dubbele verhuurcontracten meer gemaakt worden wanneer twee men dezelfde actie in twee aparte schermen doet (#16514)
 • Verhuurfacturatie werd verder geoptimaliseerd (#16590)

Werkplaats

 • Een planorder die via het planbord verwijderd werd zal ook de gerelateerde werkkaart verwijderen (#16764)
 • Lay-out van de btw lijst in het frans werd geoptimaliseerd (#16769)