2020.35

Basisgegevens

 • Probleem dat contacten soms niet verwijderd konden worden werd opgelost (#16901)
 • Het ‘bus’-veld op contactniveau geeft geen fouten meer als de inhoud te lang is (#16853)
 • Databeheer voor grote datasets voertuigen werd geoptimaliseerd (#15926)

Documenten    

 • Factuurherinnering-document werd voorzien van standaard parameters voor logo e.d. (#16757)

Externe Koppelingen   

 • Theuwissen Pakbon interface : Prijzen worden nu steeds up gedatet (#16915)

Facturatie          

 • Crediteren van manueel toegevoegde regels kan nu ook correct gebeuren (#16862)

Online afspraken           

 • Breng & haaltijden op de online kalender kunnen niet meer buiten de gewenste tijdframes liggen (#16880)

Planning            

 • Speciale Tekens als ‘ö’ worden nu correct gefilterd bij zoeken van een contact bij het maken van een planorder (#16839)

Signalisatielijst

 • Validatiemelding bij aanpassen van opvolgdatums reflecteert nu de effectieve fout (#16865)
 • Het is niet meer mogelijk de reparatiedatum na Einde Service aan te passen (#16641)

Verhuur             

 • Er kunnen geen dubbele verhuurcontracten meer gemaakt worden wanneer twee men dezelfde actie in twee aparte schermen doet (#16514)

Wagenverkoop

 • In sommige gevallen werd ‘voertuig-uit’ niet aangeboden bij het verkopen van een voertuig. Dit werd opgelost (#16852)

Werkplaats       

 • Manuele regels toevoegen aan de btw-lijst zorgt niet meer voor problemen. Tevens werd de sortering geoptimaliseerd (#16852)
 • Een bestelling gemaakt vanaf een werkkaart krijgt nu steeds de afdeling van de shop mee
 • Er werd een oplossing voorzien waarbij het niet meer mogelijk dat artikelen op de afdruk staan en niet in de beheerpagina’s (#16885)
 • Het is niet meer mogelijk een taak ( planningscode ) te verwijderen van een werkkaart wanneer hier artikels op werden geregistreerd (#16893)
 • Interne werkkaarten kregen extra controle voor shop-facturatie (#16603)
 • Een planorder die via het planbord verwijderd werd zal ook de gerelateerde werkkaart verwijderen
 • Bij het wijzigen van een planningscode via een artikel op de werkkaart zal deze code gewijzigd worden over alle statussen heen