2020.49

Algemeen         

  • Er werd een uitgebreide Audit Trail voorzien zodat het loggen van aanpassingen in de toekomst makkelijker kan gebeuren (#17074)

Externe koppelingen    

  • De nieuwe CarCat Oplossing van LKQ is beschikbaar voor gebruik via WACSonline

Fietsverhuur    

  • Het is niet meer mogelijk twee facturen aan te maken door te dubbeklikken bij fietsverhuur-facturatie (#19437)

Monteur scherm            

  • De weergave van orders op het monteur scherm werd aangepast

POS      

  • [I2011-615]Telefoonnummers bij trekkers (#19410)

Signalisatielijst

  • Datum updates voor werkzaamheden met meerdere type parameters geeft geen problemen meer (#17138), (#19117)

Werkplaats       

  • Dubbele totalen naar aanleiding van de koppeling met Salto zal niet meer voorvallen (#19438), (#19451), (#19475 )
  • Ook planningscodes zonder onderliggende artikelen kunnen veranderd worden van volgorde in de werkkaarten (#19537)