2021.32

Basisgegevens

 • Het aanpassen van een artikel werd uniform gemaakt aan de creatie.
 • Ook het item-overzicht wordt vanaf nu aan de hand van een rechtermuisklik menu beheerd

Externe Koppelingen   

 • Bij het maken van een Audagarage order, wordt deze gekoppeld aan de werkkaart, waardoor je deze éénvoudig terug kan openen of ophalen.
 • EWALS-facturatie bestanden kunnen manueel opnieuw gegenereerd worden vanaf het factuuroverzicht. (#22649)

Monteurscherm             

 • Aan de hand van een parameter is het mogelijk gemaakt dat via het monteurscherm artikelen aan de RES-kolom kunnen toevoegen, om diagnose monteurs extra mogelijkheden te bieden
 • De aangepaste omschrijving van een signaal wordt bij creatie van orders via het monteurscherm overgenomen in de werkfiche om zo een duidelijkere omschrijving van de taak te hebben.

Poort Planning

 • De poortplanning werd voorzien van een extra mouse-over met additionele informatie

Tijdsregistraties             

 • Er werden optimalisaties uitgevoerd aan de procedure die tijdsregistraties splitst (#22413)
 • Om een completer beeld te scheppen zijn de uitzonderingen ook zichtbaar gemaakt op de TimeViewer

Verhuur             

 • Berekende suggestieprijzen in de verhuurmodule werden geoptimaliseerd bij gecombineerde periodes (#22644)
 • Bij dubbelklikken op een plaats in de visuele verhuurplanning, worden zowel locatie, datum & voertuig reeds voor u geslecteerd.
 • Het aantal dagen dat een verhuurcontract loopt werd duidelijker zichtbaar gemaakt op het afdruk-contract
 • Op het verhuurcontract is het mogelijk gemaakt het chassisnummer wel of net niet te tonen.

Werkplaats       

 • Bij het toevoegen van een signaal vanaf de werkkaart wordt de opmerking overgenomen in de aangepaste omschrijving

Workflow          

 • Een flow kan gereset worden tot een specifiek punt