2021.33

Algemeen

 • Enkele stilistische aanpassingen werden doorgevoerd

Basisgegevens

 • Artikelen kunnen terug geactiveerd worden via het nieuwe contextmenu
 • Er zijn aanpassingen gedaan om Deadlock-situaties bij bewerkingen op klantniveau te vermijden (#22538)

Documenten

 • Op de bestelbonnen in de aankoopmodule wordt nu het logo van de specifiek shop via locatie/afdeling toewijzing getoond.

Facturatie

 • Bij groepsfacturatie voor éénzelfde klant, bij werkkaarten in verschillende shops worden deze correct opgesplitst indien er een aparte factuurnummering actief is (#22648)
 • Bij herfacturatie, zal de nieuwe werkkaart de reparatiedatum van de originele overnemen i.p.v. op vandaag te plaatsen. (#22675)
 • Creditnota’s & herfacturatie werkkaarten krijgen afgewerkte statussen zodat deze niet meer via monteurscherm etc zichtbaar zijn

Koppelingen

 • De url van een contact kan worden meegestuurd naar Teamleader a.d.h.v. een parameter
 • Er zijn optimalisaties uitgevoerd tussen de syncrhonisatie van contacten tussen Teamleader & WACSonline

Monteurscherm

 • Het laden van een werkkaart via het monteurscherm werd geoptimaliseerd
 • Het zij menu blijft standaard gesloten op details van het monteurscherm
 • Naast magazijn-artikelen is het nu mogelijk om in de historie van een voertuig te zoeken naar voorheen gefactureerde artikelen mits een parameter
 • Wanneer een order gemaakt wordt via het monteurscherm zal de gelinkte gebruiker als aanmaker ingevuld worden, indien de monteur geen gelinkte gebruiker is zal zijn naam genoteerd worden als aanmaker

Online planning              

 • Bij het wijzigen van een locatie op de OLP zal de datum niet meer geselecteerd blijven (#22696)

Poortplanning

 • De ‘ongeplande’ werkkaarten bij de poortplanning bevatten nu alle kaarten zonder poorttoewijzing ongeacht hun status.
 • Genereren van Barcodes voor de nieuwe poorten is beschikbaar gesteld (#22678)

Tijdsregistraties

 • De timeviewer toont nu ook overkoepelende en deelregistraties, alsook werd een directe link naar de werkkaart voorzien via CTRL+klik

Wagenverkoop

 • Bijlages kunnen nu toegevoegd worden aan stockwagens, deze zijn bijgevolg beschikbaar bij de factuur

Werkplaats

 • De read-only pagina werd geoptimaliseerd waardoor geen enkele actie hier meer kan gebeuren
 • De sorteervolgorde van signalen via de werkkaart werd aangepast zodat openstaande signalen steeds bovenaan staan.
 • Een aanpassing werd uitgevoerd zodat de ‘download-all’ knop bij bijlages, in elke situatie het gewenste resultaat geeft (#22674)
 • Soms bevatte de BTW-lijst niet alle factuurnummers – dit werd opgelost (#22660)

Workflow

 • De ‘mail-actie’ bij workflows werd beschikbaar gesteld
 • Een procedure voor subtaak opvolging werd voorzien in de workflow module
 • In de workflow definitie is het mogelijk planningscodes als subtaken te definiëren