2021.34

Aankoop            

 • In de aankoopmodule werden de knoppen vervangen door een contextmenu.

Basisgegevens

 • Enkele verdere aanpassingen aan de nieuwe stijl werden doorgevoerd
 • Fout in de controle of een artikelcode al bestaat bij het aanmaken van een artikel werd opgelost
 • Het veld leveranciersreferentie is niet meer beschikbaar bij het aanmaken van een artikel van het type Arbeid/Materiaal

Documenten    

 • Bijlages op facturen worden terug ingeladen en kunnen terug gemaild worden (#22758)

Export 

 • De item-export is ook beschikbaar indien er geen meta-velden bestaan

Facturatie          

 • De contact-fiche kan rechtstreeks vanaf het factuuroverzicht worden geopend & bewerkt

Planning            

 • De API-sleutel werd toegevoegd aan de link naar het monteurscherm, beschikbaar via de planning. Zo is deze link altijd werkbaar zonder eerst te moeten inloggen

Signalisatielijst

 • De waarde van de selectie “Statisch indien te laat” bij het aanmaken/editeren van een werkzaamheidparameter wordt nu welk correct opgeslagen (#22437)

Verhuur             

 • Het emailadres van een klant van een fietsverhuur wordt nu automatisch ingevuld bij het versturen van een offerte (#22697)
 • De verhuurplanning kan in die mate gepersonaliseerd worden zodat deze voor zowel lange termijn als korte termijn makkelijk bruikbaar is. De uren per ‘blok’ kunnen worden ingesteld

Wagenverkoop

 • Creditnotas van wagenverkopen kunnen nu terug geopend worden
 • Een wagenverkoop zal slechts maar één keer gecrediteerd kunnen worden

Werkplaats       

 • Wanneer een gebruiker toegang heeft tot de historiek van een bepaalde afdeling in de werkplaatsmodule zal dit ook geen ongeoorloofde toegang geven tot deze afdeling in de andere modules
 • Signalen kunnen niet meer na einde service worden toegevoegd aan de werkkaart
 • Het zoeken van een voertuig bij het aanmaken van een werkkaart zal de voorgestelde voertuigen sorteren volgens welke het meest relevant zijn

Workflow          

 • Het beëindigen & de einddatum van een workflow stap wordt nu ingevuld bij het beeindigen van de volledige stap ipv bij de start van de eventuele 2de actie
 • Er is een overzicht met tellers voorzien om te achterhalen hoeveel in dossiers in welke status zich bevinden en welke subtaken