2021.45

Basisgegevens

  • Bij het aanmaken van een nieuw artikel is deze meteen beschikbaar op het overzicht (#23429)

Documenten    

  • Bij facturen wordt in de mailtemplate niet meer het werkkaartnummer foutief ingekleefd (#23577)

Externe Koppelingen    

  • Facturen die geëxporteerd werden naar Bob Sage worden nu ook als volgt aangeduid zodat ze niet nogmaals worden geëxporteerd (#23550)

Mobiele Yardcheck       

  • Een voertuig kan slechts één keer per dag binnen gemeld worden via de parkingcontrole

Monteurscherm             

  • Het is mogelijk in te stellen dat bij ‘klaar’ zetten door monteurs, er moet aangeduid worden op welke parking het voertuig werd geplaatst
  • Het monteurscherm onderging nog enkele optimalisaties voor navigatie (#23562)

Online planning              

  • Het is niet meer mogelijk een niet beschikbare dag te kiezen via de online planning wanneer de kalender nog niet is ingeladen (#23464)

Planning            

  • Op de dag planning werd een optie voorzien om de verdeling op een halfuur te plaatsen , met name voor verticaal gebruik (#23479)

Signaallijst        

  • Bij het maken van een planorder via de signaallijst wordt de buitendatum mee aangepast met de binnen datum (#23554)

Tijdregistraties

  • Het opsplitsen van tijdregistraties in het 08 rapport werd aangepast op basis van enkele opmerkingen (#23406)