2021.46

Facturatie          

  • Het is mogelijk nieuwe factuurnummerreeksen aan te maken voor het komende jaar (#23182)

Mobiele Yardcheck       

  • Bij toevoegen van signalen via yardcheck wordt ook de omschrijving getoond
  • Op de yardcheck worden de shops correct aangepast
  • Overzicht voor parking/yard beheer werd voorzien van een contextmenu

Monteurscherm             

  • Het is nu mogelijk om op éénzelfde werkfiche te registreren met meerdere monteurs via de digitale werkfiche (#23636)

Planning            

  • De weergave op poortplanning gaat actieve werkkaarten opsplitsen volgens hun tijdsregistratie

Werkplaats       

  • Bij het toepassen van andere prijsregels bij het wisselen van de prijsafspraak via op een werkkaart zullen artikelen met een standaardprijs van 0 genegeerd worden en hun eventueel reeds toegekende prijs behouden.
  • Bij het maken van een werkkaart zal u een melding zien wanneer er nog een andere actieve werkkaart is voor datzelfde voertuig
  • De tekst van een planningscode kan meteen worden aangepast bij het toevoegen aan de werkkaart