2022.45

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens        

 • Op klant niveau kunnen kortingen ingesteld worden op de hoofdtypes arbeid, materiaal & extra. Deze worden toegepast in volgorde volgens ‘meest-specifieke’ regel heeft voorrang en worden niet gecumulleerd

Documents & Reportserver       

 • Enkele aanpassingen aan exclusieve HKP-documenten werd doorgevoerd
 • Het is mogelijk gemaakt om alle verstuurde emails niet als CC-mail te ontvangen indien u dit niet wenst

Externe Koppelingen – Interfaces           

 • Wanneer een bestelling bij een niet voorkeursleverancier geplaatst wordt zal de gebruiker hiervan met een waarschuwing op de hoogte gebracht worden.

Mobiele werkkaart – Touchorder           

 • Wanneer een tijd of materiaal registratie via het monteurscherm gebeurd op een voertuig die niet aangeduid werd als ‘aanwezig’ in het btw-register wordt dit automatisch gedaan voor u.

OLP – Online planning kalender             

 • In de bevestigingsmail van online aanvragen worden eventuele extra services zoals vervangwagen ook vermeld

Planning                 

 • Geautomatiseerde SMS-berichten worden steeds gelogd in het communicatie centrum          
 • Verdere optimalisaties bij geautomatiseerd SMS’en werden doorgevoerd. Indien u hier nog geen gebruik van maakt, vraag onze support voor hulp. (#26448)

Tijdregistraties – Timeregistrations        

 • Het overzetten van tijdsregistraties naar facturatie werd uitgebreid met opsplits-suggesties op basis van uw planning om zo uw tijdsregistraties gestructureerde te kunnen factureren.

Werkplaats – Workshop             

 • Bij het maken van een toonbank verkoop worden eventueel openstaande saldo’s op de klant vermeld.
 • Een probleem met lege PTO-tellers werd opgelost               
 • Het is nu mogelijk om één BTW-registratie te voorzien van meerdere bezoektypes zoals Onderhoud, Garantie, Bestek               
 • In de voertuiggeschiedenis is Facturatie Aan & Leverancier voor externe werkkaart aan de hoofding in de detailtabel toegevoegd (#26710)             
 • Ook (oudere) werkkaarten zonder planningscodes worden getoond in de historiek(#26719)