2022.46

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens

 • De datastructuur voor contacten werd geoptimaliseerd en gebruikt een zelfde aanpak als de voertuigen.

Facturatie – Invoice – Billing           

 • Indien u gebruik maakt van UBL-facturen kan u op klant niveau aanduiden of deze automatisch meegestuurd moeten worden bij het e-mailen van een factuur

Mobiele Yardcheck

 • Bij het maken van een werkorder via de yardcheck voor een voertuig met sjabloon met gelinkte planningscode wordt deze niet meer dubbel toegevoegd       (#26727)

Planning                  

 • Alle orders kunnen terug via de poortplanning gesleept worden(#26741)
 • De lijst van specialisaties beschikbaar in de filter van het planbord wordt gefilterd op specialisaties die in gebruik zijn voor deze specifieke locatie/afdeling
 • Enkele optimalisaties werden doorgevoerd op het overzicht van de uitzonderingen
 •  Het planorder scherm werd bij de detailgegevens van de klant nu het email adres getoond ipv het ongebruikte ’type’ veld en komt een aanduiding wanneer klant gegevens onvolledig zouden zijn.
 • Verslepen en verlengen van taken via de dagplanning overheen pauzes werd geoptimaliseerd

Signaallijst – Todos – Alerts – Campagnes    

 • Wanneer voertuigen worden toegevoegd aan reeds afgewerkte campagnes wordt deze terug geactiveerd(#26730)

Tijdregistraties – Timeregistrations             

 • Tijdsregistraties worden niet meer naar beneden afgerond bij specifieke percentages in het registratie blok

Werkplaats – Workshop

 • Een probleem waarbij het niet meer mogelijk was artikelen toe te voegen na raadplegen historiek werd opgelost. (#26751) 
 • Wanneer eenzelfde pakket meerdere keren voorkomt op een werkkaart kan je deze ook kopiëren naar actueel.