2023.04

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens

 • Oude werkkaarten met een verwijderd planorder zijn terug zichtbaar via de historiek(#27413)

Externe Koppelingen – Interfaces 

 • De communicatie-systematiek met Car-Pass werd aangepast aan hun nieuwe protocol

Facturatie – Invoice – Billing           

 • Bij creatie van elke factuur wordt vanaf heden een directe PDF-versie bewaard in het kader van naslag en compliance
 • Het is niet meer mogelijk om een factuurdatum te wijzigen na creatie.               
 • Het registreren van voorschotten werd verder uitgewerkt(#27485)
 • Optimalisaties werden uitgevoerd om met een andere systeemvaluta te kunnen werken. (#27507)
 • Proforma acceptaties werden geoptimaliseerd(#26733)

Mobiele werkkaart – Touchorder  

 • Bij herladen van het monteurscherm blijft de specifieke monteur actief(#27431)
 • Er werd een parameter voorzien om klantgegevens op het monteurscherm te kunnen verbergen indien u dat wenst voor GDPR of andere regels.
 • Niet afgewerkte orders van het verleden blijven zichtbaar voor de monteur via het monteurscherm(#27192)
 • Onterechte foutmelding omtrent de verbinding in het monteurscherm wordt niet meer getoond(#27431)

OLP – Online planning kalender    

 • Een chassisnummer afkomstig van een online aanvraag zal enkel als update voor een besetaand voertuig gebruikt worden indien deze meer karakters bevat als voorheen. Om zo bestaande of lege chassisnummers te negeren. (#27044)

Planning

 • Een probleem bij het aanpassen van uitzonderingen werd opgelost(#27447)

Werkplaats – Workshop  

 • Een probleem bij het verwijderen van lege werkkaarten werd opgelost(#27418)
 • Signalen met enkel een melddatum worden mee opgenomen in de standaard sortering van de deadline datums(#27095)