2023.05

Autohandel – Asset Sale  

 • Voor Franse klanten kunnen nu drie Cerfa documenten gedownload worden bij het verkopen van een wagen

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens

 • Het contactscherm kan nu gesloten worden zonder dat de gemaakte wijzigingen opgeslagen worden(#27229)

Facturatie – Invoice – Billing

 • Bij creatie van elke factuur wordt vanaf heden een directe PDF-versie bewaard in het kader van naslag en compliance
 • In de grootboekrekeningen matrix kunnen vanaf heden ook analytische codes ingesteld worden

Mobiele werkkaart – Touchorder

 • Bij het openen van het monteurscherm zijn geen orders zichtbaar en wordt geen lijst opgebouwd zolang er geen monteur gekozen is
 • Checklijst definities kunnen voorzien worden van subtitels
 • Het gebruik van afbeeldingen of bestanden als extra informatie bij checklijst items zijn geintegreerd beschikbaar gesteld en hoeven niet meer gedownload te worden
 • Via de checklijsten kan een datum & tijdstip geregistreerd worden
 • Waarde bevragingen via een checklijst kunnen voorzien worden van een éénheid

Planning

 • Bij het aanduiden van een werknemer als “niet weergeven in planning” zullen de toekomstige orders ingepland op deze monteur naar niet toegewezen verplaatst worden in de planning. (#27275)

Werkplaats – Workshop

 • Bij het toevoegen van een manueel signaal aan een werkkaart zal de status van het signaal aangepast worden naar ‘ORDER’ (#27589)

Het aanpassen van een afgewerkt signaal kan nu niet meer via de werkkaart