2023.06

Externe Koppelingen – Interfaces

 • De bij facturatie gegenereerde analytische codes worden vanaf heden meegestuurd naar Venice

Facturatie – Invoice – Billing           

 • UBL bestanden worden vanaf heden enkel maar verstuurd in omgevingen met de nodige UBL rechten(#27554)

Magazijn – Warehouse    

 • Het gereserveerd aantal in het voorraadoverzicht wijkt niet meer af van het detail overzicht van de gereserveerde lijnen(#27541)

Mobiele werkkaart – Touchorder  

 • Checklijst definities kunnen voorzien worden van subtitels               
 • Het gebruik van afbeeldingen of bestanden als extra informatie bij checklijst items zijn geïntegreerd beschikbaar gesteld en hoeven niet meer gedownload te worden
 • Optimalisaties snelheid overzicht orders(#27562)
 • Via de checklijsten kan een datum & tijdstip geregistreerd worden
 • Waarde bevragingen via een checklijst kunnen voorzien worden van een éénheid

Werkplaats – Workshop  

 • Aanmaken van een werkkaart vanop het voertuig historiekscherm is terug mogelijk(#27509)
 • Er werden snelheid optimalisaties doorgevoerd aan het overzicht van het BTW register
 • Onderaan het onderteken scherm van de mobiele werkkaart werd een overzicht toegevoegd die de andere werkkaart ingepland op vandaag toont
 • Wanneer een kleine anomalie bij een Car-Pass melding bevestigd wordt is er geen andere handeling niet meer nodig/mogelijk