2023.13

Externe Koppelingen – Interfaces

  • BrightMotive : Eventuele ‘partspoint’ referenties werden vervangen door hun correcte Platform of Leveranciers namen. (#27815)
  • De LKQ integratie werd tijdelijk verplaatst naar een tabblad om de melding met de cookie te vermijden tot er een oplossing is. (#28123)
  • Teamleader: Een contact kan terug losgekoppeld worden van een bedrijf in Teamleader via een knop op het paspoort(#26805)

Facturatie – Invoice – Billing

  • Een creditnota-werkkaart zal niet meer aangeduid worden als ‘voertuig in’ om consistent te zijn met de aanwezigheid van voertuigen in de werkplaats.

Mobiele werkkaart – Touchorder

  • Aan de snelle acties werden de mobiele applicatielinks toegevoegd voor snellere toegang
  • De eerste versie van het receptiescherm werd beschikbaar gesteld. Via deze weg kunnen werkfiches digitaal ondertekend worden aan de receptie. Vraag ernaar.
  • Orders gemaakt via het monteurscherm kunnen geen dubbele planningscodes meer hebben als meerdere standaarden dezelfde planningscode als resultaat zouden hebben. (#27370)

OLP – Online planning kalender    

  • Afspraken gemaakt via OAB ( Mercedes ) zullen na creatie als geaccepteerd aanzien worden zodat dit niet twee maal gebeurd. (#27750)

Planning

  • Enkele aanpassingen zorgen voor snellere laadtijden bij de dagplanning
  • Het uur van een afspraak kan toegevoegd worden aan de SMS-templates(#27892)