2023.14

API        

 • Het wel / of niet beschikbaar stellen van UBL werd toegevoegd aan de Contacts API functies (#27206)

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens

 • Data-suggestie voor voertuiginformatie komen enkel nog van actieve voertuigen om vervuiling te vermijden. (#28127)
 • De aanmaker van een artikelprijs wordt weergegeven in de itemprijzen tabel (#28131)

Externe Koppelingen – Interfaces

 • De RDW-update tool werd uitgebreid met Tacho datums en houdt rekening met eventuele vertragingen richting RDW
 • Voorbereidingen werden getroffen om de nieuwe Traxiobonnen voor B2B en B2C te kunnen verwerken. Dit wordt binnen 2 weken verwacht.
 • Winbooks Classic: Boekhoud-rekeningen kunnen ingesteld worden. (#27960)

Facturatie – Invoice – Billing

 • De archivatie mogelijkheden zoals die gekend zijn bij werkkaarten zijn beschikbaar gemaakt voor toonbankverkopen, om overzicht te kunnen bewaren, en enkel relevante zaken standaard beschikbaar te hebben.
 • De filter op mailstatus op het factuuroverzicht is terug beschikbaar (#28132)

Magazijn – Warehouse

 • Het overzicht voor interne bestellingen toont poorten en besteldatums (#28013)

Mobiele werkkaart – Touchorder

 • In de voertuigfiche via het monteurscherm is het notities-veld ter beschikking gesteld.
 • Parkingselectie bij afmelden is terug beschikbaar ook wanneer geen kilometerstanden gevraagd worden. (#28124)

Mobiele Yardcheck

 • Bij het klaar melden van een Yard / Koer, zullen geen externe werkkaarten nog verwijderd worden. (#28078)

Planning              

 • De kleurselectors werden vervangen met nieuwe versies en werken opnieuw zoals verwacht(# 28122)

Tijdregistraties – Timeregistrations

 • Om de mogelijkheid te bieden productiviteit/efficiëntie en andere rapportage mogelijkheden mogelijk te maken word een berekend gemaakt van de gepresteerde tijd vs gefactureerde tijd per tijdregistratie in verhouding tot de factuur.

Werkplaats – Workshop

 • Planorders zijn terug beschikbaar om te openen vanaf de werkkaarten. (#28147)