2023.36

                                                                                                                     

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens

 • Het tonen & verbergen van kolommen op het voertuigoverzicht is terug beschikbaar via het opties menu(#29176)
 • Via het voertuigoverzicht is een afdrukbare voertuig-historiek beschikbaar gesteld.

Documenten

 • Een standaard onderwerp voor bestelbonnen werd voorzien indien u geen gebruik maakt van de emailtemplates op shop-niveau

Koppelingen       

 • Bob : in de Sales header wordt de factuurreferentie meegestuurd. (#29183)
 • De bedrijfsnaam van Europ Assistance leden worden niet meer omgezet naar de Shop benaming, maar de daadwerkelijke firma om verwarring te vermijden
 • Externe werkbonnen zijn geen onderdeel meer van de afmeldingsmails  [ECS] (#29164)
 • Specifiek analytische boekhoudcodes voor WonderService filialen zijn beschikbaar gesteld.

Facturatie – Invoice – Billing

 • Bij het registreren van een voorschot is hier een afdrukbaar bewijs voor beschikbaar gesteld. (#29139)
 • Het resetten van een creditnota ‘betaling’ werd herwerkt zodat deze het gewenste resultaat geeft bij gebruik van het kasregister. (#29104)

Planning

 • Bij het aanmaken van werknemers wordt de achterliggende tabel meteen vernieuwd
 • Bij het verwijderen van een planningscode wordt enkel een melding getoond betreffende gelinkte parameters wanneer dit daadwerkelijk het geval is.

Werkplaats – Workshop

 • Bij het wijzigen van een voertuig op de werkkaart zal ook de planning/opvolging tab meteen vernieuwen.