2023.37

API       

  • Er is een API-endpoint beschikbaar gesteld om de details van een werkkaart extern op te halen. ( RES )
  • Er is een API-endpoint beschikbaar om extern werkkaarten te creëeren.

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens         

  • Via het voertuigoverzicht is een afdrukbare voertuig-historiek beschikbaar gesteld.

Externe Koppelingen – Interfaces            

  • De koppeling met Connect2V is opnieuw beschikbaar (#29264)

Facturatie – Invoice – Billing       

  • Het aanmaken van factuurnummeringen is geoptimaliseerd en kan niet meer dubbel.

Planning            

  • Om de poortplanning breder inzetbaar te maken, wordt de volledige naam van de monteur getoond        
  • Werkkaart geprint status is terug beschikbaar (#29219)

Verhuur & Vervangwagens – Rent          

  • Het verlengen van een tijdelijke locatie voor verhuurwagens is mogelijk wanneer er actieve contracten zijn (#29218)

Werkplaats – Workshop

  • Bij het kopiëren van regels naar een nieuwe werkkaart is het mogelijk om de originele regels weg te nemen om zo makkelijk werkkaarten te kunnen opsplitsen.            
  • De Lay-out voor placeholder artikelen in de selectielijst werd verbeterd