2023.38

Aankoop – Purchase – Retours

  • Bij het versturen van een bestelbon via de ReportServer wordt de bestelling gemaild datum ingevuld op het overzicht (#29331)

API

  • Item ID & Planningscode ID werden toegevoegd aan de Report Invoice Details endpoint om rapportage meer data te kunnen voorzien.

Contacten – Assets – Items – Basisgegevens

  • Bij het wijzigen van een voertuig in het historiescherm vernieuwd ook de opvolglijst (#29345)
  • Via het historie scherm kunnen signalen verwijderd worden indien gewenst, om zo het beheer nog meer te centraliseren. (#27529)

 Documenten 

Probleem waarbij een btw-tekst regel soms dubbel getoond werd is opgelost (#29325)

Koppelingen

  • Het menu met externe koppelingen werd geoptimaliseerd voor gebruik bij grote selecties,

 Kasregister

  • Manueel negatieve kasregistraties worden correct verwerkt. (#29298)

Magazijn – Warehouse

  • Magazijnbewegingen werden geuniformiseerd in types & omschrijvingen om betere logging te voorzien (#27768)

Monteurscherm

  • Bij het maken van een werkkaart via het monteurscherm worden niet alleen actieve orders maar ook de 3 laatste werkkaarten ongeacht hun status getoond als directe historie

Signaallijst – Todos – Alerts – Campagnes

  • Bij het deactiveren van een voertuig worden openstaande signalen verwijderd (#29267)

 Werkplaats – Workshop

  • Werkkaart detail overzicht kan uitgebreid worden met ‘facturatie aan’ & ‘Prijsafspraak’ als extra kolom (#29066)