2015.1.2

 • Historiek werkkaarten van het voertuig bij aanmaak werkkaart klopt nu en toont geen dubbele lijnen meer
 • Bij het toevoegen van een artikel wordt er gefilterd op stocklocatie van het item a.d.h.v. de gebruiker
 • Op balieverkoop worden nu enkel artikels van het type materiaal/extra getoond
 • Er kan nu niet meer dubbelgeklikt worden bij het inboeken van de levering
 • SR 790 ( geautomatiseerde verwerking uitbestede items)
 • Issues conform de HKP takenlijst
 • POS
  • Reparateurs worden gefilterd op het functioneel type supplier
  • Trailers worden gefilterd op truetype Trailer, trekkers op truetype Trekker
  • Reparateur iconen op de kaart hebben nu een kleur bepaald adhv prijs en betrouwbaarheid als de deze ingesteld zijn op het paspoort
  • Bij het kiezen van een reparateur via de kaart wordt deze nu altijd toegevoegd aan de case
  • Delete knop bij case statussen is verdwenen
  • Meerdere malen op save klikken bij statussen zal er nu niet meer voor zorgen dat de status meerdere malen toegevoegd wordt
  • Reparateur informatie wordt nu getoond op de kaart a.d.h.v. mapping
  • Paspoort icon bij de reparateur opent nu het paspoort van de reparateur i.p.v. de klant
  • Document en afbeeldingen kunnen gekoppeld worden
  • Aanduiding van tarief toegevoegd
  • Aanduiding van status open, wachten op po, … toegevoegd
  • Basis mailfunctionaliteit naar leverancier
  • Basis mailfunctionaliteit naar klant
  • Bij reparateur op het tabblad detail werd er nu ook een icoon geplaatst om het paspoort van de reparateur te openen
 • Description veld bij de statussen is nu groter
 • Maken van stockcorrectie mag werkkaart niet verplicht zijn
 • OS stock verschillen – exports
 • Optie toevoegen om order advice parameter te verwijderen & logging

2014.4.2

 • Bij hoeveelheid kan nu zowel een komma als punt ingeven worden voor de decimale getallen
 • Zolang er geen item barcode is ingeven kan er niet met enter naar het aantal veld gegaan worden
 • Er wordt een foutmelding getoond bij het scannen van een item die niet in de stock zit, dit item wordt nadien ook niet toegevoegd aan een werkkaart
 • Er wordt om een bevestiging gevraagd wanneer er een hoeveelheid groter dan 25  ingegeven wordt
 • Bij een hoeveelheid die gelijk is aan de itemcode wordt een foutmelding getoond en wordt het item niet toegevoegd aan de werkkaart
 • Er wordt een foutmelding getoond wanneer er onterecht een picklist gescand wordt terwijl de werkkaart geen scan offer is
 • Useragent (soort browser) en IP adres worden nu ook gelogd

2014.4.1

 • Balieverkoop – wijzigen van de klant mag nu geen problemen opleveren
 • Balieverkoop – tekstlijn toevoegen zorgde voor verschuiving in de layout
 • Balieverkoop – kan nu op meerdere shops gebeuren.
 • Aankoop – er kan nu ook gezocht worden op de leverancierscode
 • Stockcorrecties – bij toevoegen item werd sowieso een nieuwe lijn toegevoegd, wanneer het item al gescand werd moet het aantal verhogen ipv nieuwe lijn
 • Orderadvies – OA**** bestellingen krijgen nu een nummer per generatiemoment
 • Preinvoice list – standaard is niets geselecteerd i.p.v. alles
 • Stock – movement in kan nu ook met aantal 0 om een locatie toe te wijzen aan een item zonder stock toe te voegen
 • Documenten: Taal van de klant bij rapporten wordt automatisch geselecteerd
 • Documenten: Kenteken staat nu ook in de subject van de mail
 • Documenten onderdeel v 776 – 100% regels kunnen weglaten
 • Documenten onderdeel v 776 – PO nummers printen op de factuur
 • Scanners – extra logging voorzien
 • Scanners – keert nu altijd terug bij invoer 0 op alle pagina’s
 • Reeds live
 • Scanners: er werd gemeld dat het aantal automatisch geselecteerd moet worden, dit is zo en werkt met onze testscanner ook, moet bij HKP opnieuw getest worden
 • Scanners: scannen van picklist neemt geen outside stock items mee
 • Scanner: fix bij stockmovement wanneer zelfde item meermaals op zelfde werkkaart gescand werd