2016.3.1

Algemeen
 • Een E-mail kan op afdeling ingesteld worden.
 • Er zijn ook enkele snelheidsverbeteringen doorgevoerd en dit aan de:
  • Service-orderoverzichtlijst
  • Stockbewegingslijst
  • Aankoopdetailslijst
  • Aankooporderlijst
  • Leveringslijst
  • Aankoopfactuurlijst
  • Factuurlijst
Aankoop
 • Het zoeken op ID op de purchasedetailsoverzicht is nu wel mogelijk. (#3025)
Exports
 • De link om de gegenereerde export te kunnen downloaden werkt nu terug correct. (#3047)
MDP
 • Een overlap van vervangwagens in verhuur en in orders is niet meer mogelijk. (#3016)
 • Bij het toevoegen van een uitzondering zijn enkel de “Niet beschikbaar” type tijdsloten beschikbaar. (#2882)
 • Er is een extra instelling waarmee je de editrechten kan instellen per user en per locatie.
OHC
 • De einddatum van het contract wordt nu getoond in het contractoverzicht.
Stock
 • De stockbeweging zal niet meer dubbel toegevoegd worden als men meerdere keren op de knop drukt. (#2985)
Werkschema’s
 • Bij het verwijderen van een werkschema wordt nu om een bevestiging gevraagd.
 • De uren/dagen ATV werden omgedraaid in urenexport. (#3038)
Welkomstscherm
 • Nieuw is hier een extra knop die voorzien is om een commerciële actie te kopiëren.
Werkzaamheden
 • Bij het aanmaken van een planorder vanuit een ‘REQUEST’-todo worden nu de planningscodes correct toegevoegd aan het planorder.
 • Bij het selecteren van een ‘REQUEST’-todo is de tekst nu beter leesbaar.
Werkplaats
 • Nu wordt het PO/OP nummer getoond op de serviceorder lijst i.p.v. enkel een vinkje als er een nummer ingesteld was. (#2720)
 • Facturen en creditnota’s van werkkaarten worden achterliggend gelogd.
 • De omschrijving van een artikel wordt nu altijd getoond, onafhankelijk van welk blok (RES, ACT of INV) actief is.
 • Actie-knoppen in de orderlijst werden vervangen door een contextmenu. Dit menu kan geopend worden door rechts te klikken op de werkkaartlijn in kwestie.